فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

155- پیشنهاد قریش

نقل شده هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای اولین برا حضرت علی (علیه السلام) را به عنوان رهبر بعد از خود انتخاب کرد جمعی از قریش به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردم تازه مسلمان هستند از این رو راضی نیستند که تو دارای مقام نبوت باشی و مقام امامت به پسر عمویت علی واگذار شود اگر در این مورد مدتی صبر کنی بعد اعلام امامت علی (علیه السلام) را بنمایی بهتر است (و قضیه مورد قبول مردم واقع خواهد شد) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من این کار را به رأی خود انجام نداده ام بلکه فرمان خدا چنین بوده است، آنها گفتند: اگر پیشنهاد ما را به خاطر اینکه مخالفت با دستور خدا می شود نمی پذیری پیشنهاد دیگری داریم و آن اینکه در امر خلافت مردی از قریش را با علی (علیه السلام) شریک گردان تا دلهای مردم به سوی علی (علیه السلام) متوجه و آرام شود و در نتیجه امر خلافت و رهبری آسیب پذیر نگردد و مردم در این مورد با تو مخالفت نکنند در این هنگام جبرئیل از طرف خدا آمد و آیه (65 سوره زمر) را نازل کرد اگر مشرک شوی تمام اعمالت نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود.(193)

156- زنده و پاینده باشی ای پسر ابیطالب (علیه السلام)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: روزی ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن بن عوف و چند نفر دیگر از اصحاب به دنبال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در خانه ام سلمه بود آمدند لیکن مرا دیدند که بر در خانه نشسته ام سراغ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از من گرفتند به آنها گفتم صبر کنید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الان از خانه بیرون خواهد آمد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز بی درنگ بیرون آمد و دست بر پشت من زد و فرمود: زنده و پاینده باشی ای پسر ابیطالب (علیه السلام) که تو پس از من با مردم محاکمه کنی و با شش دلیل بر آنان پیروز شوی که هیچ یک از آن دلایل را قریش ندارند و آن دلایل عبارتند: از اینکه تو نخستین کس از آنان هستی که ایمان به خدا آورده ای و در اجرای دستورات از همه استوارتر و بر پیمان های خداوند از همه پایدارتر و به زیردستان از همه مهربانتر و در قضاوت از همه داناتر و در مراعات حق تساوی در تقسیم از همه کس دقیقتر و مقام و منزلت تو در پیشگاه الهی از همه والاتر می باشد.(194)

157- قبور ائمه معصومین (علیه السلام)

حضرت علی (علیه السلام) از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود: ای علی (علیه السلام) به خدا سوگند تو در زمین عراق کشته شده و همانجا دفن می شود عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه مزیت و فضیلتی است برای کسی که قبور ما را زیارت کرده و تعمیر نموده و از آن مواظبت نماید. حضرت فرمود: ای ابوالحسن (علیه السلام) خداوند قبر تو و فرزندانت را قطعه زمینهایی از زمینهای بهشت و مساحت و فضایی از میدانهای آن قرار داده است، و خداوند دلهای پاکان نژادان خلق و برگزیدگان بندگانش را قرار داده است که اشتیاق به شما پیدا کرده و خواری و آزار در راه شما را متحمل می شوند پس آنها برای تقرب جستن به خداوند و دوستی با پیغمبرش قبور شما را آباد نموده و بسیار زیارتش می کنند...(195)