فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

113- حضرت علی (علیه السلام) و جعفر جامع و چگونگی آن

از جمله طرقی که از جانب پروردگار اعظم جل و علا بوسیله خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم افاضه فیض رحمانی بر علی (علیه السلام) شد جفر جامع بوده است و آن صحیفه و کتابی بود مشتمل بر علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامة بطریق حروف رمز که آن کتاب و علم آن از مخصوصات علی و ائمه طاهرین (علیه السلام) بوده است.
سال دهم هجرت بعد از مراجعت از حجة الواداع جبرئیل آمد و به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد که عمرت به آخر رسیده آن حضرت دستهای مبارک خود را به درگاه حضرت واهب العطایا برداشت و عرض کرد: خدایا به من وعده داری و هرگز خلف وعده نمی کنی.
خطاب الهی رسید علی را بردار و بالای کوه احد پشت به قبله بنشین حیوانان صحرا را صدا کن تا تو را اجابت می نمایند در میان آنها بز سرخ رنگ بزرگی است که اندکی شاخ او بالا آمده است به علی امر کن او را ذبح نماید و پوست او را از طرف گردن بکند و وارونه کند او را دباغی کرده آنگاه جبرئیل می آید و دوات و قلم و مرکب می آورد که از جنس مرکب زمین نمی باشد هر چه جبرئیل می گوید: تو به علی بگو بنویسد آن نوشته و پوست باقی می ماند و هرگز مندرس نمی شود و محفوظ خواهد ماند هر گاه او را بگشایند تازه خواهد بود.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همان دستور بالای کوه احد عمل نمود جبرئیل آمد قلم و دوات خدمت آن حضرت گذارد حضرت امر فرمود به علی (علیه السلام) آماده کار شد آنگاه جبرئیل از جانب رب جلیل وقایع مهمه عالم را کلاً و جزء به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می گفت، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم به علی می فرمود: بر آن پوست می نوشت تا آنکه پوستهای باریک پاچه و دستها و پاهای او را هم نوشت و ثبت شد در آن کتاب کلما کان و ما هو کائن الی یوم القیمة هر چه بود و هر چه بعد خواهد شد تا روز قیامت.
تمام را نوشتند حتی اسامی اولادها و ذراری و دوستان و دشمنان آنها و آنچه بر سر یکایک اولاد خواهد آمد تا روز قیامت در آن کتاب ثبت گردید.
آنگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن جلده و جفره را به علی (علیه السلام) دادند و جزء اسباب وراثت و ولایت و امامت قرار گرفت که هر امامی از دنیا برود به امام معلوم بعد از خود به وراثت می سپارد.
پس این کتاب مخصوص علی (علیه السلام) و یازده فرزند آن حضرت است و در آن همه چیز هست از علم منایا و بالیا و احکام و تمام لغتها و مشتمل بر هزار و هفتصد صفحه از مفاتیح علوم مخصوص امام علی (علیه السلام) می باشد.(140)

114- محبوبترین خلق

انس بن مالک می گوید: چند پرنده را به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند و به آن حضرت هدیه دادند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آنها را بین همسان خود تقسیم کرد که به هر یک از آنها سه پرنده رسید یکی از همسران آن حضرت دو پرنده قطاة از سهمیه خود را پخته و آماده کرده و به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد و خود به همان یک پرنده قناعت کرد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین دعا کرد: خدایا محبوبترین خلق در پیشگاه خود و در نزد مرا به اینجا بفرست تا از غذایی که از این پرنده آماده شده با هم بخوریم...
امام علی (علیه السلام) حاضر شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آن حضرت از آن غذا میل کردند.(141)
ز مشرق تا به مغرب گر امام است - امیرالمؤمنین حیدر تمام است(142)

115- محرم اسرار

روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی (علیه السلام) فرمود: یا علی خدا به من دستور داده تا تو را به خود نزدیک کرده و علوم خودم را به تو تعلیم کنم تا از آنها تو نگهداری نمایی آنگاه این آیه نازل شد که و تعیها اذن واعیة و آنگاه به علی (علیه السلام) فرمود: تو آن گوش نگهدارنده هستی (143) و ابوسعید خدری گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم معنی الذی عنده علم من الکتاب چیست؟
فرمود: او وصی برادرم سلیمان بن داود بود. گفتم: و من عنده علم الکتاب کیست؟ فرمود: ذاک اخی علی بن البی طالب یعنی: او برادرم علی بن ابیطالب است.(144)