فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

109- آبرودارترین فرد نزد خداوند

علی (علیه السلام) می فرماید روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم از آن حضرت خواستم تا از خداوند برای من طلب مغفرت نماید. حضرت فرمود: چنین خواهم کرد آنگاه حضرت برخاست و نمازگزارد سپس دستهایش را به دعا برداشت آنگاه شنیدم که به خداوند عرض کرد پروردگارا تو را به مقام و قرب و منزلت علی سوگند می دهم که عی را مشمول عفو و غفران خود سازی. گفتم ای رسول خدا این چه دعایی است؟ (چرا خداوند را به حق من سوگند دادی) حضرت فرمود: یا علی مگر کسی در پیشگاه خداوند آبرودارتر و گرامی تر هست تا او را شفیع درگاهش کنم.(136)

110- من ضامن بدهی او هستم

ابوسعید خدری می گوید: در حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر جنازه یکی از انصار حاضر شد. فرمود: آیا بر او دینی هست؟ گفتند: آری، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برگشت، علی (علیه السلام) به حضرت گفت: من ضامن بدهی او هستم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی (علیه السلام) فرمود (فک الله رقبتک کما فککت عن اخیک المسلم)(137) آری امام علی (علیه السلام) آنگونه بود که در بخشش مال خود چنین بود اما حاضر نبود از بیت المال کمترین مالی به شیعیان نزدیکش بدهد مگر آنکه حق او باشد.

111- دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای زن با حجاب

علی (علیه السلام) می فرماید: روزی به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قبرستان بقیع نشسته بودیم آن روزه هوا سخت بارانی بود در همین حال زنی که سواره بود از جلوی ما عبور کرد ناگهان دست آن حیوان در گودی فرو رفت و در نتیجه آن زن نقش بر زمین شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دیدن این صحنه روی گرداند و ناراحت شد.اطرافیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن زن پوشیده است و بر تن جامه ای دارد که تمام بدن او را پوشانده است. حضرت در حق او دعا کرد و گفت: پروردگارا زنانی که خود را پوشیده نگه می دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان الله اغفر للمتسر ولات سپس فرمود:
ای مردم برای پوشش از جامه هایی استفاده کنید که اندامتان را پوشیده نگه دارد و همسرانتان را به هنگام خروج از منزل با پوشیدن آن در حفظ و امان نگه دارید.(138)