فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

106- اعدام مفسدین

در جریان فتح مکه توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که در سال 8 هجری به وقوع پیوست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همه را، حتی ابوسفیان را با آن همه سوابق سوء مورد عفو قرار داد و فرمود: (الیوم یوم المرحمة لا الملحمة امروز روز عفو و گذشت است نه روز انتقام) ولی عجیب این بود که عده ای که تعداد آنها 6 نفر بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود: هر کجا آنها را یافتید بکشید اگر چه به پرده کعبه آویزان شده باشند این عده عبارت بودند از مقیس بن صبابه، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، عبدالله بن خطل، حویرث بن نفیل و دو نفر آوازه خوان که با ساز و آواز خود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدگویی می کردند. حضرت علی (علیه السلام) یکی از آن دو آوازه خوان بدگو و حویرث بن نفیل را کشت و جمعاً 3 نفر از شش نفر آنها بدست علی (علیه السلام) کشته شدند. (134)

107- کوکب هدایت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ابن مغازلی شافعی مذهب روایت کرده از ابن عباس که وی می گوید: شبی اصحاب پیامبر در خانه ایشان جمع بودند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امشب در نزدیکی سحر کوکبی از آسمان فرود می آید پایین در خانه هر که فرود آمد آن شخص ولی من است. همان شب همه اصحاب نخوابیدند از همه طماع تر عباس پدرم بود (چون عباس عموی رسول الله بود) ناگهان اصحاب دیدند که کوکبی روشن از آسمان پایین آمد تا در خانه علی (علیه السلام) فرود آمد البته پس از این واقعه اصحاب گفتند محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابن عمش علی (علیه السلام) در ضلالت است و می خواهد پسر عم خود را ولی خود کند.

108- پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بی وفایی مردم می گوید

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی (علیه السلام) فرمود: ای علی! این جماعت امر (خلافت و امامت) ترا نقض و غصب نموده و خلافت را بدون تو، خودشان به تنهایی گرفته و درباره تو نافرمانی مرا می کنند پس بر تو باد بردباری، تا خداوند امر خود را نازل کند. ای علی آگاه باش به همین زودی، آنها با تو بی وفایی خواهند کرد، پس آنها را مگذار که به تو راه یافته و خوارت کنند و خونت را بریزند (یعنی صبر را پیشه خود کن) چون امت پس از من به تو خیانت خواهند کرد این خبر را جبرئیل از پروردگار به من داد. (135)