فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

105- یا علی (علیه السلام) چگونه توبه کنم

روزی یک نفر مهدور الدم یعنی کسی که به خاطر جرمی حکمش قتل می باشد به امام علی (علیه السلام) متوسل شد و عرض کرد یا علی (علیه السلام) چه کنم تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرا ببخشد؟ امیرمؤمنان (علیه السلام) به او فرمود: به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برو و آیه 91 سوره یوسف را تلاوت کن.
تا الله لقد اثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین به خدا سوگند خداوند تو را بر ما تقدم داشته و ما خطا کار بودیم(130)
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بی درنگ آیه بعد (آیه 92 سوره یوسف) را قرائت فرمود(131) لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین و توضیحی بر شما نیست خداوند شما را می بخشد و او مهربانترین مهربان است.(132)
و قرائت این آیه از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به منزله حکم عفو آن حضرت از آن شخص قرار گرفت.(133)

106- اعدام مفسدین

در جریان فتح مکه توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که در سال 8 هجری به وقوع پیوست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همه را، حتی ابوسفیان را با آن همه سوابق سوء مورد عفو قرار داد و فرمود: (الیوم یوم المرحمة لا الملحمة امروز روز عفو و گذشت است نه روز انتقام) ولی عجیب این بود که عده ای که تعداد آنها 6 نفر بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود: هر کجا آنها را یافتید بکشید اگر چه به پرده کعبه آویزان شده باشند این عده عبارت بودند از مقیس بن صبابه، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، عبدالله بن خطل، حویرث بن نفیل و دو نفر آوازه خوان که با ساز و آواز خود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدگویی می کردند. حضرت علی (علیه السلام) یکی از آن دو آوازه خوان بدگو و حویرث بن نفیل را کشت و جمعاً 3 نفر از شش نفر آنها بدست علی (علیه السلام) کشته شدند. (134)

107- کوکب هدایت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ابن مغازلی شافعی مذهب روایت کرده از ابن عباس که وی می گوید: شبی اصحاب پیامبر در خانه ایشان جمع بودند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امشب در نزدیکی سحر کوکبی از آسمان فرود می آید پایین در خانه هر که فرود آمد آن شخص ولی من است. همان شب همه اصحاب نخوابیدند از همه طماع تر عباس پدرم بود (چون عباس عموی رسول الله بود) ناگهان اصحاب دیدند که کوکبی روشن از آسمان پایین آمد تا در خانه علی (علیه السلام) فرود آمد البته پس از این واقعه اصحاب گفتند محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابن عمش علی (علیه السلام) در ضلالت است و می خواهد پسر عم خود را ولی خود کند.