فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

96- علی (علیه السلام) و قرآن

روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) با جمعی از مسلمانان گفتگو می کرد از جمله آنکه فرمود شما را به خدا قسم می دهم آیا شما می دانید هنگامی که خداوند آیه (یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین) را نازل کرد سلمان فارسی سؤال کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیا منظور از آن عام است یا خاص؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مأمورین به این دستور همه مؤمنان و اما عنوان صادقین مخصوص برادرم علی (علیه السلام) و اوصیاء بعد او تا روز قیامت است، هنگامی که علی (علیه السلام) این سؤال را کرد حاضران همه گفتند آری این سخن را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدیم.(121)

97- هدایت بدون جنگ

امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به سوی یمن فرستاد فرمود: با هیچ کس پیکار مکن مگر آنکه قبلاً او را دعوت به سوی حق کنی، به خدا سوگند اگر یک انسان به دست تو هدایت شود برای تو بهتر است از تمام آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب می کند(122)

98- وضو و نماز، کفاره

علی (علیه السلام) فرمود: ما با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد به انتظار نماز بودیم که مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم! من گناهی کرده ام. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روی از او برگرداند، هنگامی که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول خود را تکرار کرد. پیامبر فرمود: آیا با ما این نماز را انجام ندادی؟ و برای آن بخوبی وضو نگرفتی؟ عرض کرد: آری. فرمود: این کفاره گناه تو است.(123)