فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

78- صاحب سر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

از ابوذر غفاری روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا برای احضار علی (علیه السلام) به خانه آن حضرت فرستاد من به در خانه علی (علیه السلام) آمدم و او را صدا زدم ولی کسی جواب نگفت.
من تعجب کردم موقعی که دیدم آسیای دستی در خانه آن حضرت خودبخود می گردد بدون اینکه کسی او را به گردش آورد. من علی (علیه السلام) را صدا کردم و آن حضرت نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با او آهسته سخنی گفت که من نفهمیدم آنگاه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم جای تعجب است از آسیابی که در خانه علی (علیه السلام) خودبخود می گردد، بدون اینکه کسی آن را به حرکت در آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند قلب و جوارح دخترم فاطمه علیهاالسلام را از ایمان و یقین پر ساخته و البته خدا از ضعف بدنی او آگاه است و او را در کارهایش کمک می نماید. آیا نمی دانی که خداوند را فرشتگانی است که آنها را برای کمک به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم گمارده است.(102)

79- حبل الله کیست؟

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد میان اصحاب نشسته بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اکنون کسی را در وارد می شود که اهل بهشت است پس از چند لحظه مرد بلند قامتی که به اهالی مصر شبیه بود وارد شد و عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینکه خداوند می فرماید: واعتصمو بحبل الله جمعیاً و لا تفرقوا مقصود از حبل الله کیست؟ حضرت با دست مبارک خود به علی (علیه السلام) اشاره نمود و فرمود این است حبل الله هر که بدین شخص تمسک جوید در دنیا و آخرت گمرده نگردد آن مرد علی (علیه السلام) را بغل نمود و بوسید و از مسجد خارج شد.(103)

80- عظمت علی (علیه السلام) مانند سوره توحید است

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به برخی از کسانی که در لشکر اسلام به همراهی علی صلی الله علیه و آله و سلم به جنگ ذات السلاسل رفته بودند فرمود: امیر و فرمانده خود(یعنی علی (علیه السلام)) را چگونه دیدید؟
عرض کردند: چیزی غیر از خوبی از او ندیدیم، جز آنکه در تمام نمازها که ما پشت سر او می خواندیم سوره (قل هو الله احد) را می خواند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من این مطب را از او خواهم پرسید. چون علی (علیه السلام) به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد آن حضرت به او فرمود: یا علی چرا در تمام نمازهایی که با ایشان خواندی جز سوره اخلاص سوره دیگری نخواندی؟ عرض کرد ای رسول خدا این سوره را دوست دارم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: براستی که خدا نیز تو را دوست دارد چنانچه تو سوره توحید را دوست داری سپس فرمود: ای علی اگر من نمی ترسیدم از اینکه گروههایی از مسلمانان درباره تو بگویند آنچه را که نصاری (مسیحیان) درباره عیسی بن مریم گفتند (اینکه او را خدا یا پسر خدا خواندند) امروز سخنی درباره تو می گفتم که به هیچ گروهی از مردم نگذری جز آنکه خاک زیر پایت را (برای تبرک و تیمن) بردارند.(104)