فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

70- شمشیر ذوالفقار

ذوالفقار نام شمشیر معروف علی (علیه السلام) است در اینکه آن چرا ذوالفقار (صاحب دو سر، یا صاحب حفره و خالها) و از کجا بدست آمده مطالب مختلفی نقل شده است (93) یکی از اقوال آن است که این شمشیر در جنگ بدر از ناحیه دشمن به دست علی (علیه السلام) رسید.
ماجرای آن چنین است نبیه و منبه پسران حجاج سهمی از مشرکان سبک سروبی تربیت قریش بودند و همواره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را می آزردند و با گفتار ناپسند خود آن حضرت را سرزنش می کردند این دو با پسر منبه که عاص نام داشت در سال دوم هجرت در جنگ بدر شرکت کرد و سرانجام نیز با تیغ بران آن حضرت کشته شدند. ذوالفقار که شمشیری دارای دو سر از فولاد، نابود در دست عاص بن منبه بود که پس از کشته شدن او، آن شمشیر به دست علی (علیه السلام) افتاد و علی (علیه السلام) آن را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به علی (علیه السلام) بخشید(94)

71- مؤمن واقعی

روزی امیرالمؤمنین (علیه السلام) از کنار عده ای که نشسته بودند عبور می کرد، و دید آنها لباسهای سفید و گران قیمت پوشیده و (نشانه تکبر در آنها مشهود است) رنگ صورتشان برافروخته است و خنده آنها بلند و زیاد است و با انگشت خود هر کس را که از کنارشان رد می شود مسخره می کنند. سپس به عده دیگر رسید که لاغر اندام و رنگ آنها زرد و در هنگام سخن گفتن متواضع بودند. آن حضرت در حالی که تعجب کرده بود خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد یا رسول الله دو گروه متفاوت را دیدم و هر دو گروه خود را مؤمن می دانستند؟ صفت مؤمن چیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سکوتی کرد و در پاسخ حضرت علی (علیه السلام) فرمود یا علی مؤمن بیست خصوصیت دارد که اگر یکی از آنها در او نباشد ایمانش کامل نیست:
1- به نماز (جماعت) حاضر می شود 2- زکات را در وقت خود می پردازد.3- به مستمندان رسیدگی می کند. 4- یتیم را نوازش می کند 5- لباسهای پاک و پاکیزه می پوشند. 6- کمر به عبادت حق بسته اند. 7- راست می گوید 8- به وعده خود وفا می کند. 9- در امانت خیانت نمی کند. 10- زاهد شب و شیر روز هستند. 11- در روز روزه دار و در شب بیدار و عابد هستند. 12- همسایه را آزار نمی دهد. 13- متواضعانه راه می روند 14- تشییع جنازه می کند و...(95)

72- منزلت علی (علیه السلام) در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

صبح آن شب که فاطمه زهرا علیهاالسلام به خانه شوهر رفت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظرفی شیر به خانه آنها برده و فرمودند: فاطمه جان پدرت فدای تو باد از این شیر بیاشام، سپس رو به علی (علیه السلام) کردند و فرمودند: پسر عمویت فدایت شود تو هم از این شیر بنوش.(96)