فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

68- رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ جمل خبر می دهد

عبدالله بن مسعود گفت: به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر گاه از دنیا رحلت کردی چه کسی شما را غسل می دهد؟ فرمود: هر پیغمبر را وصی او غسل می دهد. عرض کردم یا رسول صلی الله علیه و آله و سلم وصی شما کیست؟ فرمود: علی بن ابیطالب. عرض کردم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس از شما چه مدت زندگی می کند؟ فرمود: سی سال همانند یوشع بن نون که وصی حضرت موسی بود او بعد از موسی نیز سی سال زندگی کرد و صفورا همسر حضرت موسی دختر شعیب پیامبر بر یوشع بن نون خروج کرد و گفت من از تو به امر پیشوایی و رهبری سزاوارترم. پس یوشع با وی جنگید و به خوبی با وی کارزار کرد و اسیرش نمود و در حال اسیری به نیکی با وی رفتار کرد.
حضرت علی (علیه السلام) نیز با وی عایشه می جنگد و به خوبی با او می جنگد و اسیرش می کند و با وی به نیکی رفتار می کند، و خدا درباره او نازل فرموده که: و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی (90) یعنی در خانه هایتان قرار بگیرید و همچون جاهلیت پیشین، خودآرایی و جلوه گری نکنید و مقصود پروردگار از جاهلیت قدیم در این آیه صفورا دختر شعیب است.(91)

69- تیرهای مرگ به خطا نمی رود

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) وصی و جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواند:
الموت لا والد یبقی و لا ولدا - هذا السبیل الی ان لاتری احدا
هذا النبی و لم یخلد لامته - لو خلد الله خلقا قبله خلدا
للموت فینا سهام غیر خاطئة - من فاته الیوم سهم لم یفته غدا
مرگ حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشعار زیر را در سوگ جانسوز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواند:
الموت لا والد یبقی ولا ولدا - هذا السبیل الی ان لاتری احدا
هذا النبی ولم یخلد لامته - لو خلد الله خلقا قبله خلدا
للموت فینا سهام غی خاطئة - من فاته الیوم سهم لم یفته غدا
مرگ نه پدر و نه فرزند را باقی نمی گذارد و برنامه مرگ همچنان ادامه دارد تا همه بمیرند.
مرگ حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را برای امتش باقی نگذاشت اگر خداوند کسی را قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باقی می گذاشت او را نیز باقی می گذاشت ناگزیر ما آماج تیرهای مرگ که خطا نمی روند واقع می شویم که امروز مورد اصابت تیر مرگ نشدیم فردا او ما را از یاد نمی برد.(92)

70- شمشیر ذوالفقار

ذوالفقار نام شمشیر معروف علی (علیه السلام) است در اینکه آن چرا ذوالفقار (صاحب دو سر، یا صاحب حفره و خالها) و از کجا بدست آمده مطالب مختلفی نقل شده است (93) یکی از اقوال آن است که این شمشیر در جنگ بدر از ناحیه دشمن به دست علی (علیه السلام) رسید.
ماجرای آن چنین است نبیه و منبه پسران حجاج سهمی از مشرکان سبک سروبی تربیت قریش بودند و همواره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را می آزردند و با گفتار ناپسند خود آن حضرت را سرزنش می کردند این دو با پسر منبه که عاص نام داشت در سال دوم هجرت در جنگ بدر شرکت کرد و سرانجام نیز با تیغ بران آن حضرت کشته شدند. ذوالفقار که شمشیری دارای دو سر از فولاد، نابود در دست عاص بن منبه بود که پس از کشته شدن او، آن شمشیر به دست علی (علیه السلام) افتاد و علی (علیه السلام) آن را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به علی (علیه السلام) بخشید(94)