فهرست کتاب


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

محمد رضا رمزی ‏اوحدی‏

54- نگین پادشاهی

مطابق روایات متواتر که از طریق شیعه و سنی، نقل شده این آیه(70) در شأن امیر مؤمنان (علیه السلام) نازل شده و دلیل ولایت و رهبری علی (علیه السلام) بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و این آیه هنگامی نازل شد که علی (علیه السلام) در مسجد مشغول نماز بود آنگاه فقیری به مسجد آمد و از حاضرین در مسجد تقاضای کمک کرد، کسی چیزی به او نداد، حضرت علی (علیه السلام) در حال رکوع بود، با انگشت کوچک دست راستش اشاره کرد، سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست علی (علیه السلام) بیرون آورد، به این ترتیب آن حضرت در رکوع نماز، انگشترش را به عنوان زکات (صدقه مستحبی) به فقیر داد، و آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون در ستایش امام علی (علیه السلام) نازل شد(71)
در تاریخ آمده، این انگشتر یکی از مشرکان بنام مروان بن طوق بوده، امام علی (علیه السلام) هنگامی که در جنگ، بر او پیروز شد و او را به هلاکت رسانید انگشتر او را به عنوان غنائم جنگی از دست او بیرون آورد، و به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد تا علی (علیه السلام) از میان غنائم، آن انگشتر را برای خود بردارد(72).
برو ای گدای مسکین در خانه علی زن - که نگین پادشاهی دهد که از کرم، گدا را(73)

55- امتیازات شیعیان علی (علیه السلام)

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب (علیه السلام) فرمود: ای علی! به شیعیان و یارانت ده امتیاز را بشارت بده:
1- حلال زادگی. 2- ایمان صحیح. 3- دوستی خدا با آنها. 4- گشادی قبر. 5-روشنی پل صراط. 6- نترسیدن از فقر و بی نیازی قلب. 7- دشمنی خدا با دشمنانشان. 8- ایمنی از خوره. 9- آمرزش گناهان. 10- همنشینی با من در بهشت(74).

56- حیوانات مسخ شده

علی (علیه السلام) می فرماید: روزی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیوانات مسخ شده کدامند؟ حضرت فرمود: آنها سیزده حیوان هستند:
فیل، خرس، خوک، میمون، مارماهی، سوسمار، شب پره(یا پرستو)، کرم سیاه، آبی عقرب، عنکبوت، خرگوش، سهیل و زهره (نام دو حیوان دریایی است).
آنگاه پرسیدم: علت مسخ اینها چه بود؛ خرس: مرد مأبونی بود که مردها را به خود می خواند؛ خوک: عده ای نصرانی بودند که از خدا خواستند تا غذای آسمانی بر آنها بفرستد و با این که خواسته شان عملی شد بر کفر خود افزودند؛ میمون: کسانی بودند که روز شنبه بر خلاف دستور دینشان ماهی گرفتند؛ مارماهی: مرد دیوثی بود که همسرش را در اختیار مردم می گذاشت؛ سوسمار: بادیه نشینی بود که سر راه حاجیان را می گرفت و اموالشان را می ربود؛ شب پره: دزدی بود که خرماهای مردم را از سر درختان سرقت می کرد؛ کرم سیاه: سخن چینی بود که میان دوستان جدایی می انداخت؛ عقرب: مرد بد زبانی بود که هیچ کس از نیش زبانش آسوده نبود؛ عنکبوت: زنی بود که به شوهرش خیانت کرده بود؛ خرگوش: زنی بود که غسل حیض و غیره نمی کرد؛ سهیل: گمرک چی بود در یمن؛ و زهره: زنی نصرانی بود و این زن همان است که هاروت و ماروت را فریفت.(75)