هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

نویسنده : محمد رضا رمزی اوحدی

2- دستهایم رو به خداست

وقتی حضرت امیر (علیه السلام) بدنیا آمد، فاطمه بنت اسد همانند سایر نوزادان علی (علیه السلام) را قنداق می کرد و دستهای آن حضرت را در قنداق می بست. اما بعد از اینکه فاطمه به سراغ علی (علیه السلام) می آمد، مشاهده می کرد دستهای آن حضرت بیرون از قنداق است و پارچه ها هم پاره شده است، فاطمه بنت اسد دو پارچه مصری محکم آورد دستهای آن حضرت را محکم تر از قبل بست و آنگاه حضرت را در گهواره خود گذاشت، حضرت امیر (علیه السلام) با تکانی، مجدد دستمال ها را پاره کرد و دست خود را از قنداق بیرون آورد، مجدد فاطمه بنت اسد با سه پارچه محکم دست های حضرت را می بندد، اجمالاً تا هفت بار و هفت پارچه بر روی هم، دست های حضرت را در قنداق می بندد باز حضرت دستان خود را باز می نماید. آنگاه حضرت علی (علیه السلام) به مادر خود می فرماید.
مادر دست مرا رها کن، دست علی باید باز باشد که به درگاه خدا دراز کند (8)

3- تربیت علی (علیه السلام) در دامان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

وقتی فاطمه بنت اسد مادر گرامی حضرت امیر (علیه السلام) آن حضرت را به دنیا آورد، از عمر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سی سال می گذشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن کودک را سخت دوست می داشت از این رو به مادرش فاطمه بنت اسد گفت: گهواره علی (علیه السلام) را در کنار بستر من بگذار! از آن پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تربیت و پرورش بیشتر علی را به عهده گرفت و به هنگام شستشو خودش علی (علیه السلام) را می شست و شیر به دهانش می ریخت و در موقع خواب گهواره اش را تکان می داد و در بیداری با او سخن می گفت، و او را بر سینه خود می فشرد... و همیشه او را به دوش می گرفت و در کوهها و دره ها و بیابانهای مکه او را به گردش می برد.(9)

4- بار خدایا! جمعشان را پراکنده مکن

شب بعد از عروسی حضرت فاطمه الزهراء (علیه السلام) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای دیدار وی به منزل علی (علیه السلام) آمد، آن گاه از علی (علیه السلام) پرسید یا علی همسرت را چگونه یافتی؟ حضرت عرض کرد: یا رسول الله یاور خوبی است در طاعت خدا، بعد از فاطمه الزهراء (علیه السلام) پرسید: فاطمه جان شوهرت چگونه است؟ عرض کرد: شوهر بسیار خوبی است در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای آنان دعا کرد: بار خدای جمعشان را پراکنده مکن و بین دلهایشان الفت بیفکن و...(10)
... لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای فاطمه (علیه السلام) همانا علی (علیه السلام) نزد خداوند بزرگوارتر از هارون است. زیرا، هارون موسی را خشمگین نمود و حال آنکه علی هیچ گاه مرا خشمگین نساخت. سوگند به آنکه پدرت را به حق به پیامبری مبعوث کرد هرگز یک روز هم بر او غصب نکردم و هیچ گاه نگاه ننمودم به چهره علی، جز آنکه خشم از من رخت بربست.(11)