فهرست کتاب


فضه همراز زهرا علیهاالسلام

محمد عابدی میانجی‏

فضه ما

فضه چند سال از محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله بهره برد. او در همین مدت کم، ارتباطی مستحکم با رسول خدا برقرار کرد. در این مدت روح فضه به مرتبه ای اوج گرفت و معنویت در سیمایش جلوه گر شد که شگفتی امیرمؤمنان علیه السلام را برانگیخت و پیامبر صلی الله علیه و آله او را از مقام احتیاط و طهارت فضه آگاه ساخت. سید هاشم بحرانی(30) می نویسد: امام علی علیه السلام به اتاق عایشه که نزدیک خانه فاطمه علیهاالسلام بود، رفت و سه بار فضه را صدا زد تا برایش آب وضو حاضر سازد؛ اما از فضه خبری نشد، تا اینکه شخصی ظرفی پر از آب زلال برایش حاضر ساخت و امیرمؤمنان علیه السلام بعد از آنکه وضو ساخت، نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد. حضرت از آب وضوی او که مانند قطرات مروارید ریزان بود، سؤال کرد. علی علیه السلام نیز را اتفاق افتاد بود، باز گفت. پیامبر فرمود: آنکه تو را صدا زد، جبرئیل و آن ظرف از بهشت و آن آب یک سومش از مغرب و یک سومش از مشرق بود.
جبرئیل از قول خود و خدا به تو سلام می رساند و می گوید: فضه حائض بود و نخواست با آن حال آب وضو برای تو حاضر کند و امیرمؤمنان علیه السلام، بعد از رد جواب سلام در حالی که از مقام فضه و احتیاط او شادمان بود، با تحسین تمام فرمود: اللهم بارک لنا فی فضتنا خدایا در فضه ما برکت قرار بده.(31)
به این ترتیب کمال پاکیزگی، طهارت و تقوای فضه بر همگان روشن شد. در مقابل امیرمؤمنان علیه السلام در حق فضه دعا کرد و به این واسطه که برکت در علم، فرزند و فضایل انسانی فضه به وجود آمد. مقام بزرگی که فضه در این رویداد کسب کرد و به اهل بیت منتسب شد، بالاترین شرافت و فضیلت را در حق وی ایجاد کرد، همانگونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلمان را به چنین انتسابی فضیلت بخشید و فرمود: سلمان منا اهل البیت بنابراین؛ تقوا، ایمان، طهارت و پاکی نفس، پشتوانه اصلی برای توجه اهل بیت علیهم السلام به فضه را فراهم ساخت.

دست نیاز

دعا به سوی یار رفتن و حدیث آشنایی به حضور دوست بردن است. دعا جذبه است و آنجا که انسان از پای می افتد، براق(32) دعا او را به فضای عطرآگین امید رهنمون می شود. دعا مظهری از اعجاز معرفت است و برای آنکه به مقصد اجابت برسد، کمال انسانی در روح و جان آدمی باید به سوی نقطه اوج برود.
اما اجابت دعا خود کسب مقدمات و کمالاتی را می طلبد که اعتقاد به ربوبیت خداوند، احساس نیاز و اعتقاد به اجابت، از جمله آنها است.

راز اجابت دعا

اساس دعا، احساس فقر حقیقی است. مرحله ای که فضه نوبیه نیز به آن دست یافت. تا آنجا که پیامبر صلی الله علیه و آله از عمق صفای دل و خلوص این بانوی وارسته آگاهی یافت و دعایی به او آموخت تا هنگام دشواری با معبود خویش راز گوید و گرفتاریش حل گردد. امیرمؤمنان علیه السلام در این باره می فرمود: فضه برای تهیه هیزم به بیرون خانه می رفت. دسته بزرگی از هیزم تهیه کرد؛ اما به دلیل سنگین بودن نتوانست بیاورد، بی درنگ به یاد دعایی افتاد که پیامبر به وی آموخته بود و آن را زمزمه کرد.
ای خدای یگانه ای که مانند تو کسی نیست می میرانی هر کسی را و تو بر عرش خود تنهایی و تو را خواب فرا نمی گیرد. در همان حال شخصی آمد و او را یاری داد گویی او نیز همان دعا را زمزمه می کرد و هیزم را تا در خانه فاطمه علیهاالسلام رساند.(33)