فهرست کتاب


داستانهای بحارالانوار جلد 4

محمود ناصری‏

48

شرایط قبولی دعا و انفاق

شخصی محضر امام صادق رسید عرض کرد:
دو آیه در قرآن است من هر چه دقت می کنم محتوای آن را نمی فهمم.
امام پرسید: کدام آیه؟
او در جواب گفت:
آیه اول این است که خداوند می فرماید:
ادعونی استجب لکم: مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم.
من خدا را می خوانم، اما دعایم مستجاب نمی شود!
حضرت فرمود:
آیا گمان می کنی خداوند خلاف وعده کرده؟
گفت: نه.
فرمود: پس علت چیست؟
گفت: نمی دانم.
فرمود:
اکنون من آگاهت می کنم، هر کس خدا را بندگی کند، به دستورات او عمل نماید، آنگاه دعا کند و شرایط دعا را رعایت کند، خداوند دعای او را اجابت خواهد کرد.
پرسید: شرایط دعا چیست؟
امام فرمود:
نخست حمد خدا را بجای می آوری و نعمت های او را یاد آور می شوی و بعد شکر می کنی، سپس درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله می فرستی، آنگاه گناهانت را به خاطر می آوری و اقرار می کنی، از آنها به خدا پناه می بری و توبه می نمایی، این است شرایط قبولی دعا.
پس از آن فرمود:
آیه دیگر کدام است؟
عرض کرد:
این آیه که می فرماید:
ما انفقتم من شی ء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین: (62)
من در راه خدا انفاق می کنم ولی چیزی جای آن را پر نمی کند!
حضرت پرسید:
آیا فکر می کنی خدا از وعده خود تخلف کرده؟
در جواب گفت: نه.
امام فرمود:
پس علت چیست؟
گفت: نمی دانم.
امام فرمود:
اگر کسی از شما مال حلالی به دست آورد و در راه حلال انفاق کند هیچ درهمی را انفاق نمی کند مگر این که خداوند

عوضش را به او می دهد. 49

(63)