فهرست کتاب


داستانهای بحارالانوار جلد 4

محمود ناصری‏

2

بنده سپاسگزار

پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله) آن قدر برای نماز و عبادت می ایستاد که پاهایش ورم می کرد، آن قدر نماز شب می خواند که چهره اش زرد می شد و آن قدر در حال عبادت می گریست که بی حال می گشت.
شخصی به آن حضرت عرض کرد:
مگر نه این است که خداوند گناه گذشته و آینده تو را بخشیده است.(2) چرا خود را این گونه زحمت می دهی؟
حضرت در پاسخ فرمود:
افلا اکون عبداً شکوراً: آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم.(3)

3