فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

16- چند اندرز:

هر که طالب عبادت است خود را برای آن پاکیزه می سازد. هرگاه مستحبات مانع انجام واجبات شوند آن را رها کنید. هر که از دوری راه یاد کند توشه آماده می سازد. میان شما و قبول اندرز حجاب منش و خود بزرگ بینی فاصله است.(93)

17- آخرین اندرزها:

جنادة بن ابی امیه به عیادت امام رفت و پس از گفتگویی چند، از امام پند و اندرز خواست، امام پندایی به او داد، از جمله فرمود:
استعد لسفرک، و حصل زادک قبل حلول أجلک...
آماده سفر آخرت باش، و پیش از فرا رسیدن مرگ توشه بردار. غم روز نیامده را بر روزی که در آن هستی تحمیل مکن، و بدان که هیچ گاه مالی را بیش از مصرف خود گرد نمی آوری جز آنکه برای دیگران می اندوزی. بدان که در حلال دنیا حساب است و در حرام آن عقاب و در شبهات آن عتاب... چنان برای دنیا بکوش که گویی همیشه زنده خواهی ماند، و چندان برای آخرت بکوش که گویی فردا خواهی مرد...
اگر نیاز پیدا کردی که با دیگران معاشرت کنی با کسی معاشرت کن که تو را آبرو دهد، به هنگام خدمت حق تو را پاس دارد، اگر از او حاجت خواستی یاریت دهد، و سخن (راست و درست) تو را تصدیق کند...(94)

منابع و مدارک

1- قرآن کریم
2- الاتحاف بحب الآشراف شبراوی
3- الارشاد شیخ مفید
4- اسدالغابة ابن اثیر جزری
5- الأمالی شیخ مفید
6- امام در عینیت جامعه محمد رضا حکیمی
7- بحار الانوار علامه مجلسی
8- بررسی تاریخ عاشورا (مقدمه) علی اکبر غفاری
9- تاریخ پیامبر اسلام محمد ابراهیم آیتی
10- تاریخ طبری محمد بن جریر طبری
11- تاریخ یعقوبی ابن واضح یعقوبی
12- تتمة المنتهی محدث قمی
13- تحف العقول ابن شعبه حرانی
14- تذکرة خواص الامة سبط ابن جوزی
15- حیاة الامام الحسن علیه السلام (با واسطه) باقر شریف قرشی
16- حلیة الأبرار سید هاشم بحرانی
17- در مکتب کریم اهل بیت علیه السلام دکتر علی قائمی
18- سیری در سیره ائمه اطهار علیه السلام شهید مطهری
19- صلح امام حسن (با واسطه) ترجمه آیة الله خامنه ای
20- صلح امام حسن و قیام امام حسین علیهماالسلام مؤسسه اصول دین
21- الصواعق الحرقة ابن حجر هیتمی
22- فروغ ابدیت جعفر سبحانی
23- قاموس الحیط فیروز آبادی
24- الکافی محمد بن یعقوب کلینی
25- کلمة الامام الحسن علیه السلام سید حسن شیرازی
26- احات من حیاة الامام الحسن علیه السلام کتابخانه مسجد
امام زین الاعابدین علیه السلام - کویت
27- مراصد الاطلاع صفی الدین بغدادی
28- مروج الذهب مسعودی
29- مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی
30- المناقب ابن شهر آشوب
31- منتهی الامال محدث قمی
32- وقعه صفین نصربن مزاحم منقری
33- یناییع المودة سلیمان قندوزی