فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

فرزندان امام

شیخ مفید (رحمة الله) فرزندان آن حضرت را پانزده تن می شمارد و سپس شرح حال برخی از آنان را ذکر می کند:
پسران: زید، حسن (مثنی)، عمرو، قاسم، عبدالله، عبدالرحمن، حسن ملقب به اثرم، طلحه.
دختران: ام الحسن، ام الحسین، فاطمه، ام عبدالله، فاطمه (دیگر)، ام سلمه، رقیه.(87)
اشهد انکم قد بلغتم و نصحتم و صبرتم فی ذات الله کذبتم و اسی ء الیکم فغفرتم...
و انکم دعوتم فلم تجابوا، و امرتم فلم تطاعوا...
رغب عنکم اهل الدنیا و اتخذوا آیات الله هزواً واستکبروا عنها...
(فرازهایی از زیارت ائمه بقیع)
من گواهم که شما پیشوایان حق انجام وظیفه کردید، آنچه خیر امت بود خالصانه در اختیارشان نهادید، در راه خدا هر گونه رنجی را به جان خریدید، اما قدر شما را نشناختند، گفتار شما را رد کردند، با شما بدیها کردند و شما نادیده گرفتید...
شما به راه حق فرا خواندید و پاسخ مثبت نشنیدید، فرمان دادید و فرمانتان نبردند...
دلبستگان دنیا دل به شما ندادند و آیات خدا را به سخره گرفتند و خود را فراتر از آن دانستند که حق را بپذیرند!... .

رهنموده و سخنان حکمت آمیز

با آنکه عصر آن حضرت مقارن قدرت کامل بنی امیه است و خفقان و آشوب در آن عصر به حدی بود که مردم کمتر می توانستند با اهل بیت پیامبر تماس حاصل کنند و از آنان بهره های علمی ببرند، و نیز طبعاً دشمنان کوشیده اند که اثری از آن امام باقی نماند، از این رو می بینیم از امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیه السلام روایاتی بسیار اندک نقل شده با آنکه دوران امامت امام حسن و امام حسین هر کدام ده سال و امامت امام سجاد سی و پنج سال بوده است، در حالی که میدان جعل و تحریف و دروغ برای افرادی مانند ابو هریره آن بازرگان حدیث، باز بود و احادیث ساختگی او کتابها را پر کرده است، ولی علی رغم همه محدودیتها، سخنان کوتاه و بلندی گاه به صورت خطبه و گاه پند و اندرز از حضرت امام مجتبی علیه السلام به جای مانده است و در میان اندک سخنان، درسهای معارف، اخلاق، فقه، سیاست، اجتماع، تربیت و... موج می زند و هر کدام رهنمایی دلسوز و آگاه، و چراغی روشن فراراه انسان است.
ما در این بخش چند سخن از امام مجتبی علیه السلام می آوریم و این دفتر را به پایان می بریم.

1- معیار دوستی:

فرزندم، با کسی دوستی مکن تا آنکه به خوبی رفت و آمد و ارتباطات او را بشناسی. و چون او را تجربه کردی و به دوستی او راضی شدی برادر و از لغزشهای او را نادیده گیر و در مشکلات یاریش رسان.