فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

3- در رثای امام

آن گاه بدن شریف امام را به قبرستان بقیع بردند و در آنجا مظلومانه به خاک سپردند.
امام حسین علیه السلام با دلی پر سوز و دیدگانی اشکبار کنار قبر ایستاد و گفت: چگونه سر و صورت خود را آرایش و خوشبو کنم با آنکه چهره مبارکت روی خاک نهاده شده و لباس در بدن نداری!...
پس از تو گریه های طولانی و دیدگان اشکبار خواهیم داشت. گر چه تو از ما دوری ولی دلخوشیم که مزار تو به ما نزدیک است....
محمد بن حنفیه برادر دیگر آن حضرت با دیده گریان بر بالای قبر ایستاد و گفت: ای ابا محمد، خدایت رحمت کند، اگر حیاتت با شکوه بود مرگت ارکان ما را فرو ریخت، خوشا روحی که بدن تو را آباد داشت، و خوشا بدنی که در کفن تو آرمید! چرا نه؟ که تو فرزند هدایت، یار با وفای پرواپیشگان و از زمره اهل عبا هستی! در دامان اسلام پرورش یافتی، از پستان ایمان شیر نوشیدی، سوابق درخشان و اهداف بلند داشتی؛ خداوند به دست تو میان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار کرد و پراکندگی دین را تجمع بخشید، تو را سلام که پاکیزه زیستی و پاکیزه دیده از جهان فرو بستی.(84)
آری شهادت او دلهایی را سوزاند و دیدگانی را گریاند و جانهایی را عزادار نمود، امام خداناشناسان کفر پیشه را دلشاد کرد چنانکه معاویه با شنیدن خبر شهادت او در کاخ سبز خود فریاد الله اکبر بر آورد!(85) الله اکبری که به هر حرفش هزاران لعن و نفرین بر جان خود می نشاند و سخنان تند یاران با وفای امام جان او را می خراشید، چنانکه بعدها ابن عباس در پاسخ وی گفت: از مرگ حسن خرسند مباش، به خدا سوگند که مرگ او عمر تو را دراز نمی کند و خاک قبر او گور تو را پر نمی سازد(86)

فرزندان امام

شیخ مفید (رحمة الله) فرزندان آن حضرت را پانزده تن می شمارد و سپس شرح حال برخی از آنان را ذکر می کند:
پسران: زید، حسن (مثنی)، عمرو، قاسم، عبدالله، عبدالرحمن، حسن ملقب به اثرم، طلحه.
دختران: ام الحسن، ام الحسین، فاطمه، ام عبدالله، فاطمه (دیگر)، ام سلمه، رقیه.(87)
اشهد انکم قد بلغتم و نصحتم و صبرتم فی ذات الله کذبتم و اسی ء الیکم فغفرتم...
و انکم دعوتم فلم تجابوا، و امرتم فلم تطاعوا...
رغب عنکم اهل الدنیا و اتخذوا آیات الله هزواً واستکبروا عنها...
(فرازهایی از زیارت ائمه بقیع)
من گواهم که شما پیشوایان حق انجام وظیفه کردید، آنچه خیر امت بود خالصانه در اختیارشان نهادید، در راه خدا هر گونه رنجی را به جان خریدید، اما قدر شما را نشناختند، گفتار شما را رد کردند، با شما بدیها کردند و شما نادیده گرفتید...
شما به راه حق فرا خواندید و پاسخ مثبت نشنیدید، فرمان دادید و فرمانتان نبردند...
دلبستگان دنیا دل به شما ندادند و آیات خدا را به سخره گرفتند و خود را فراتر از آن دانستند که حق را بپذیرند!... .

رهنموده و سخنان حکمت آمیز

با آنکه عصر آن حضرت مقارن قدرت کامل بنی امیه است و خفقان و آشوب در آن عصر به حدی بود که مردم کمتر می توانستند با اهل بیت پیامبر تماس حاصل کنند و از آنان بهره های علمی ببرند، و نیز طبعاً دشمنان کوشیده اند که اثری از آن امام باقی نماند، از این رو می بینیم از امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیه السلام روایاتی بسیار اندک نقل شده با آنکه دوران امامت امام حسن و امام حسین هر کدام ده سال و امامت امام سجاد سی و پنج سال بوده است، در حالی که میدان جعل و تحریف و دروغ برای افرادی مانند ابو هریره آن بازرگان حدیث، باز بود و احادیث ساختگی او کتابها را پر کرده است، ولی علی رغم همه محدودیتها، سخنان کوتاه و بلندی گاه به صورت خطبه و گاه پند و اندرز از حضرت امام مجتبی علیه السلام به جای مانده است و در میان اندک سخنان، درسهای معارف، اخلاق، فقه، سیاست، اجتماع، تربیت و... موج می زند و هر کدام رهنمایی دلسوز و آگاه، و چراغی روشن فراراه انسان است.
ما در این بخش چند سخن از امام مجتبی علیه السلام می آوریم و این دفتر را به پایان می بریم.