فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

3- سیما و شمایل

امام مجتبی علیه السلام شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. عایشه همسر پیامبر می گفت: هر که دوست دارد رسول خدا را بنگرد به این کودک نگاه کند.
آن حضرت رخساری سرخ و سفید، چشمانی سیاه و درخشنده داشت، موهایش انباشته و پیچیده و استخوانهایش درشت و ستبر بود.

شخصیت و فضایل معنوی

1- محبوبیت