فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

2- آداب نوزاد

در روز هفتم ولادت، زهرای مرضیه او را در حریری که جبرئیل علیه السلام از بهشت آورده بود پیچید و در دامان پیامبر صلی الله علیه و آله نهاد. آن حضرت در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت تا در نهاد پاک او بذر توحید بپاشد و او را از دمسازی شیطان مصون بدارد. آن گاه قوچی برای او عقیقه کرد(5)، یک ران آن را به قابله داد و بقیه را میان همسایگان تقسیم نمود. آن گاه سر او را تراشید و به وزن موی سر او نقره تصدیق کرد. سپس سر او را با ماده ای خوشبو از عطر و زعفران (خلوق) شستشو داد و به قابله او فرمود: آلودن سر فرزند به خون عقیقه از رسوم جاهلیت است و ما نباید چنین کنیم.
آن گاه امور دیگری از آداب اسلامی نوزاد را که پیامبر صلی الله علیه و آله مبتکر آن بود درباره او انجام دادند.

3- سیما و شمایل

امام مجتبی علیه السلام شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. عایشه همسر پیامبر می گفت: هر که دوست دارد رسول خدا را بنگرد به این کودک نگاه کند.
آن حضرت رخساری سرخ و سفید، چشمانی سیاه و درخشنده داشت، موهایش انباشته و پیچیده و استخوانهایش درشت و ستبر بود.

شخصیت و فضایل معنوی