فهرست کتاب


بیدارترین سردار

حسین استاد ولی‏

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمین، و صلی اللّه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آشنایی با سیره و راه و روش فردی و اجتماعی پیشوایان معصوم الهی نقش مؤثری در ترسیم خطمشی زندگانی انسان به ویژه دوستان و پیروان ایشان دارد. گذشته از آن، معرفت درست امام سبب اتحاد و وحدت کلمه مسلمانان، عامل نجات در آخرت و موجب بالا رفتن کیفیت اعمال و ارزش آن و در نتیجه برخورداری از پاداش افزونتر خواهد بود. از این رو در روایات، پاداشهای غیرقابل تصوری برای زائر با معرفت امام ذکر شده است.
از جمله زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام است که سراسر نور و حماسه و کرامت و بیداری است، اما تبلیغات سوء دشمنان آن حضرت در عصر خویش و دشمنان هزار و چند ساله اهل بیت در طول تاریخ اثر ناگوار خود را نهاده و چهره ملکوتی آن امام بزرگ را حتی در نظر برخی از دوستان ناآگاه، ناپسند جلوه گر ساخته تا آنجا که آن امام بزرگ، مظلوم تر از پدر و برادر خویش گردیده است
در چند دهه اخیر کتابهایی سودمند و تحقیقی در بازنمایاندن چهره واقعی آن حضرت به نگارش در آمده که تا حد قابل ملاحظه ای زنگار از چهره حقیقت برگرفته و دفاع شایسته ای از کرامت آن امام بزرگ انجام شده است.
مهمترین مسأله دوران امامت آن امام مسأله صلح است که بسیار جنجال برانگیز بوده و چهره حقیقت آن در پس پرده ابهام و تحریف و نامردمی مستور مانده است.
آنچه در این زمینه پیش از هر بحث، لازم به نظر می رسد آشنا کردن مردم با ملاکهای حقیقت است تا حقیقت را آن گونه که هست دریابند. مثلاً اگر گروهی اسلام را برابر با جنگ و خون و حماسه و شعارهای داغ در هر شرایطی بدانند و یا شجاعت را تنها در میدان نبرد خونین بشناسند، هزار کار تحقیقی نیز نمی تواند چهره واقعی امامی را که به جهت حفظ مصالح عموم مسلمانان، کاسه زهر را سرکشیده و صلح تحمیلی را پذیرفته است بنمایاند. یا اگر دسته ای دیگر، از اسلام تنها چهره ای آرام و سازشکار و صلح کل و مهربان با همه کس، در نظر داشته باشند و خون و حماسه و کشتار را در هر شرایطی مخصوص قبایل عقب افتاده عصرهای گذشته بدانند، نمی توان امام قائم شمشیر برکشیده تازیانه به دست را که طبق آیین الهی سر و گردن می زند و دست می برد و حد می نوازد و یک دم با ستمگران کوتاه نمی آید، امام به حق معرفی کرد.
پس از روشن شدن این بحث است که نوبت به تحلیل علل و اسباب صلح می رسد.
این کتاب
این کتاب کوششی است ناچیز در نمایان شخصیت، منش، تاریخ و راه و روش امام مجتبی علیه السلام به ویژه بازنمایاندن ملاک حقیقت در صلح و جنگ از نظر فقه و تاریخ اسلام و نیز رفع برخی اتهامات وارده، در سطح بهره برداری عموم؛ از این رو با آنکه سعی شده بیشتر زوایای زندگانی آن حضرت گوشزد و بررسی شود، از طول و تفصیل و قلمفرسایی در هر بخش جداً خودداری شده است.
آنچه در این کتاب آمده همه مستند و برگرفته از کتابهای معتبر شیعه و اهل سننت است که به جهت رعایت اختصار و حفظ تمرکز خواننده، از ذکر مدارک در جای جای آن پرهیز شده و به ذکر نام منابع و مدارک در آخر کتاب بسنده گردیده، مگر مواردی که عنایت خاصی موجب ذکر مدرک بوده است. بی شک بسیار مطالب دیگر در این کتاب ناگفته مانده است چون: معجزات امام، احتجاجهای امام با مخالفان، دوستان و دشمنان امام، گفتگو با یاران، مدایح و مراثی و... که فرصتی دیگر باید، این سخن بگذار تا وقتی دگر.
امید آنکه این کوتاه، قدم در معرفت آن عزیز زهرا علیهاالسلام و نور دیده مصطفی صلی الله علیه و آله مفید افتد و رشتهای هر چند باریک و نازک برای پیوند ما با آن امام بزرگ باشد و راهنمای ما در ترسیم خطمشی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی قرار گیرد.
و در پایان زبان به اعتذار می گشاییم و از رحمت عمیم آن مظهر لطف و رحمت پروردگار تمنای عفو داریم که نتوانسته ایم شایسته قدر و منزلت او سخن گوییم و در حد و مرز حضرتش نکته پردازیم، که:
bbمرا دست و کجا آن نخل باسق(1) - مرا پا و کجا آن باب عالی bbb
و به عشق او این مدیحه را به نوای دل زمزمه می کنیم:
برگزیده از دیوان کمپانی
(آیة اللّه حکیم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی
ابو محمد، امام دوم به استحقاق - یگانه وارث جد و پدر به استخلاف
علوم مصطفوی را لسان تو تبیان - معارف علوی را بیان تو کشاف
لب شکر شکنت روح بخش، گاه سخن - حسام سرفکنت دل شکاف، گاه مصاف
تو را قلمرو حلم و رضا به زیر قلم - به لوح تو نقش صیانت است و عفاف
در تو قلبه حاجات و کعبه محتاج - ملاذ عالمیان در جوانب و اکناف
به سوی روی تو چشم امید دشمن و دوست - به گرد کوی تو اهل وفاق و اهل خلاف bbb
حسین استاد ولی
22 / رجب/ 1418
2/9/1376
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله
اگر عقل و خرد تجسم می یافت چهره حسن را به خود می گرفت.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله:
این فرزندم سرور و سالار است، خداوند به دست او میان دو گروه از مسلمانان را صلح می دهد.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام:
او بهتر می دانست که چه می کند، اگر صلح نمی کرد امر بزرگی روی می داد.
حضرت امام مجتبی، حسن بن علی علیهماالسلام درباره دعا می فرمود:
چنان نیست که خداوند باب سؤال را بر بندگان بگشاید و باب اجابت را ببندد.
از این رو خود بسیار دعا می کرد و با خداوند راز و نیاز فراوان داشت.

معرفی کوتاه

نام: حسن علیه السلام
القاب: مجتبی، زکی، تقی، سید سبط (نواده پیامبر صلی الله علیه و آله
کینه: ابومحمد
جد بزرگوارش: محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله
پدر گرامیش: امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام
مادر پادامنش: فاطمه زهرا علیهاالسلام
تولد: 15 رمضان المبارک سال سوم ه. ق در مدینه منوره
مدت عمر: 47 سال
مدت امامت: 10 سال (41 - 50) که شش یا هشت ماه آن حکومت نیز داشت
شهادت 7 یا 28 صفر 50 ه. ق
علت شهادت: مسموم شدن به دست همسرش جعده بنت اشعث بن قیس به تحریک معاویه
محل دفن: مدینه منوره قبرستان بقیع در کنار جده اش فاطمه بنت اسد

مولود نبوت