پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

نویسنده : سید محمد نجفی یزدی

در میان شما اندکی بیش نخواهم ماند

بانوئی بنام ام موسی که یکی از دختران حضرت امیر علیه السّلام را نگهداری می کرد گوید: شنیدم حضرت به دخترش ام کلثوم می فرمود: دختر فکر می کنم من در میان شما اندکی خواهم بود؟ ام کلثوم گفت: چطور بابا؟ حضرت فرمود: من پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم را در خواب دیدم که غبار از صورت من پاک می کرد و می فرمود:
یا علی بر عهده تو چیزی نیست، وظایف خود را انجام دادی، سه روز از این جریان نگذشت که حضرت مورد ضربت قرار گرفت، ام کلثوم فریاد زد و ناله نمود، حضرت فرمود: دخترم چنین نکن همانا من پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را می بینم که با دست به من اشاره نموده می فرماید: یا علی بشتاب و به جانب ما بیا، آنچه نزد ماست برای تو بهتر است.(460)

شکایت امیرالمؤمنین نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم

ابو صالح حنفی گوید: از حضرت علی علیه السّلام شنیدم می فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم از مصائب و ناراحتیهائی که از امت او دیده بودم شکایت کردم و گریستم، حضرت فرمود:
یا علی گریه مکن، به این طرف نگاه کن، وقتی نگاه کردم دو مرد را دیدم که به زنجیر کشیده اند و با پاره سنگهای بزرگ بر سر آنها می کوبند.
ابو صالح گوید: فردا صبح مثل همیشه که بیدار شدم در بازار قصابها دیدم مردم می گویند: امیرالمؤمنین کشته شد، امیر المؤمنین کشته شد.(461)

پیشگوئیهای حضرت علی علیه السّلام در نامه به معاویه

امیرالمؤمنین علیه السّلام در نامه ای که در پاسخ نامه معاویه نگاشت و نکات بسیاری را توضیح داد از جمله فرمود:
ای معاویه، زکریای پیامبر با اره بریده شد، سر حضرت یحیی علیه السّلام را قوم او بریدند در حالی که آندو (مردم را) به خدا دعوت می کردند و این از بی ارزشی دنیاست.
سپس حضرت در ادامه فرمود:
ای معاویه، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به من خبر داد که امتش محاسن مرا از خون سرم رنگین خواهند نمود، من شهید می شوم و تو بعد از من زمام امور را به دست می گیری و تو ناجوانمردانه پسرم حسن را به وسیله زهر می کشی و پسرت یزید که لعنت خدا بر او باد پسرم حسین را می کشد و این کار را پسر زنازاده از طرف او عهده دار می شود.
حکومت این امت را بعد از تو هفت نفر از فرزندان ابوالعاص و مروان بن حکم و پنج نفر از فرزندانش به دست می گیرند که کامل کننده دوازده پیشوائی است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در خواب آنان را دید که از منبرش به دنبال هم چون میمونها بالا و پائین می جهند و امت او را از دین خدا به عقب برمی گردانند و آنان دارای شدیدترین عذاب در قیامت هستند.
بزودی خداوند خلافت را به وسیله پرچمهای سیاهی که از طرف شرق می آید. از آنان خارج کرده و آنان را به وسیله اینها خوار می نماید و زیر هر سنگی باشند آنان را به قتل می رساند و در آخر نامه حضرت فرمود:
بدان ای معاویه، بخدا قسم، با اینکه می دانم تو از این نامه سودی نمی بری و خشنود می شوی که خبر دادم تو و پسرت حکومت را بدست می گیرید، با این حال این نامه را برایت نوشتم که چرا که آخرت برای تو مهم نیست و به آن کافر هستی.
ولی به زودی پشیمان می شوی همانطور که آنان که این حکومت را برای تو پایه گذاری کردند و تو را بر ما مسلط نمودند پشیمان شدند ولی زمانی پشیمان شدند که پشیمانی برای آنها سودی نداشت.
از جمله اموری که باعث شد برای تو نامه بنویسم این بود که به نویسنده ام دستور دادم این نامه را برای شیعیان و رؤسای اصحابم نسخه برداری کند به امید آنکه خداوند به وسیله این نامه آنان را نفعی دهد، یا یکی از آنان که نزد تو هستند آن را بخواند و خداوند به وسیله این نامه و به وسیله ما او را از گمراهی به هدایت و از ظلم تو و اصحابت و فتنه آنان خارج کند و نیز دوست داشتم حجت را بر تو تمام کنم.
معاویه در جواب نامه حضرت نوشت: ای ابوالحسن گوارایت باد که آخرت را مالک می شوی و گوارایمان باد که دنیا را مالک می شویم.(462)