پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

سید محمد نجفی یزدی

امسال در یک صف حج خواهید نمود

حضرت امیر علیه السّلام فرمود: ای مردم ماه رمضان که بهترین ماههاست آمد، آسیای حکومت در این ماه به چرخش خواهد آمد، آگاه باشید شما امسال در یک صف حج می کنید و علامت این مطلب این است که من میان شما نیستم.
یاران حضرت متوجه می شدند که حضرت خبر رحلت خود را می دهد.(446)

به خدا سوگند من کشته خواهم شد

مردی از خوارج بنام جعد بن بعجه به امیرالمؤمنین علیه السّلام گفت: یا علی از خدا بترس که خواهی مرد!
حضرت فرمود: (نه من به مرگ عادی نخواهم مرد) بلکه بخدا سوگند من کشته (شهید) خواهم شد در اثر ضربه ای که بر این مکان زده می شود و این مکان رنگین می گردد و حضرت دست خود را بر سر و محاسن خویش گذارده فرمود: قراری است منعقد شده و هر که افترا بندد زیانکار است.(447)

قاتل تو بدبخت ترین امت است

راوی گوید: در یکی از بیماریها حضرت علی علیه السّلام را عیادت کردم و به ایشان گفتم: یا امیرالمؤمنین از این بیماری بر شما نمی ترسم، فرمود: به خدا قسم من (نیز) بر جان خود نگران نیستم زیرا از صادق مصدق (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم) شنیدم که می فرمود:
همانا ضربتی بر این مکان - و اشاره به سر خود نمود- زده می شود به گونه ای که محاسن تو از خون سرت رنگین گردد، قاتل تو بدبخت ترین این امت است همچنانکه پی کننده ناقه صالح بدبخت ترین قوم ثمود بود.(448)