پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

نویسنده : سید محمد نجفی یزدی

در این مکان در آینده نهری ایجاد می شود

امیرالمؤمنین با عده ای از اصحاب به خارج از کوفه حرکت می کرد که فرمود: آیا اگر به شما خبر دهم که روزگاری نمی گذرد تا اینکه در این مکان نهری ایجاد شده و در آن آب جاری می شود آیا مرا تصدیق می کنید؟ اصحاب گفتند: آیا چنین چیزی خواهد شد؟
حضرت فرمود: آری به خدا قسم گویا نهری را می بینم در این مکان که در آن آب جاری است و کشتیها حرکت می کنند و مردم از آن استفاده می برند، و همانگونه شد که حضرت خبر داد. (204)

پیشگوئی حضرت در مورد عمر طولانی مردی و ایجاد شهر بغداد

مردی بنام حسن بن ذکردان که دارای عمری طولانی بود و 325 سال از عمرش می گذشت، گوید: من امیرالمؤمنین را در شهر خودم در خواب دیدم و سپس به طرف مدینه (به شوق دیدار حضرت) حرکت کردم و در آنجا به دست حضرت مسلمان شدم و مرا حسن نامید، احادیثی از آن حضرت شنیدم از جمله روزی به حضرت گفتم:
یا امیرالمؤمنین برایم دعا کن حضرت فرمود: ای فارسی عمر تو طولانی خواهد شد، و حرکت خواهی کرد به طرف شهری که مردی از پسران عمویم عباس (منصور عباسی) بنا می کند و در آن زمان بغداد نامیده می شود ولی به آن شهر نمی رسی و قبل از رسیدن به آن شهر در زمینی بنام مدائن وفات خواهی کرد!
و همانگونه شد که حضرت خبر داده بود زیرا حسن بن ذکردان همان شب که داخل مدائن شد فوت نمود (205) و در یک پیشگوئی دیگر حضرت امیر علیه السّلام از بغداد به عنوان زوراء نام برده فرمود: شهری ایجاد می شود که نامش زوراء خواهد بود میان دو رود دجله و فرات، ساختمانهای آن از گچ و آجر برافراشته و با طلا و نقره زینت شود.(206)

تاریخچه مختصر ایجاد شهر بغداد

مؤلف گوید: شهر بغداد در سال 135 هجری به دستور منصور دوانیقی خلیفه عباسی ساخته شد زیرا منصور نمی خواست در کوفه اقامت کند و از اهالی آنجا ناراضی بود زیرا سپاهیان را منحرف می کردند، گویند در آن زمان که به دنبال سرزمینی برای بنای شهری جدید می گشت، یکی از لشکریان او در مدائن مریض شد و آنجا ماند، دکتری که او را معالجه می کرد از او در مورد حرکت منصور پرسید، آن سرباز گفت: منصور به دنبال جایگاهی برای ساختن شهری جدید است.
دکتر گفت: ما در کتاب خود می یابیم که مردی بنام مقلاص شهری میان دجله و فرات بنا می کند بنام زوراء... وقتی آن سرباز این خبر را به منصور داد او گفت:
به خدا سوگند که نام من در بچگی مقلاص بود بعداً به فراموشی سپرده شد، آنگاه بعد از مشورت در مورد شرائط آب و هوائی و اقتصادی و نظامی و امور دیگر شهر را بنا کرد. (207)
حضرت امیر علیه السّلام در یک پیشگوئی که از خلفای بنی عباس نام برد و ما آن را بعداً ذکر می کنیم از منصور به مقلاص تعبیر نموده است.(208)
امام صادق علیه السّلام فرمود: امیرالمؤمنین به زمین بغداد عبور کرد فرمود: نام این زمین چیست؟ گفتند: بغداد، فرمود: اینجا شهری بنا می شود آنگاه صفات آنرا بیان نمود، گویند: تازیانه حضرت (در اینجا) از دست مبارکش افتاد، حضرت از نام این سرزمین پرسید گفتند: نامش بغداد است. فرمود: اینجا بنا می شود و به مسجد تازیانه نامگذاری می شود. (209)