پیشگوئیهای امیر المؤمنین علیه السلام

نویسنده : سید محمد نجفی یزدی

شهادت حضرت رضا علیهم السلام و دفن حضرت در زمین خراسان

نعمان بن سعد گوید: امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
زود باشد که مردی از اولاد من در زمین خراسان به زهر جفا کشته گردد، نام او نام من است و نام پدر او نام پسر عمران یعنی موسی می باشد.
آگاه باشید: هر که او را غربتش زیارت کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد اگرچه به تعداد ستارگان و قطرات باران و برگ درختان باشد.(190)
و می دانیم که امام هشتم حضرت علی بن موسی علیه السلام به دست مأمون عباسی با زهر جفا به شهادت رسید، مأمون چنان حیله گر و متظاهر بود که برخی باور نمی کردند این عمل ننگین توسط او صورت گرفته باشد ولی وقتی وجود حضرت رضا علیه السلام را برای خلافت خویش ناگوار دید دستور داد تا زهری خطرناک را به نخ و سوزن درون مقداری انگور قرار داده و به حضرت خوراند.

فضیلت فوق العاده زیارت حضرت رضا علیه السلام.

در روایت است که مردی از نیکان خراسان خدمت حضرت رضا علیه السلام آمده عرض کرد: پیامبر اکرم علیه السلام را در خواب دیدم بمن فرمود: چگونه اید وقتی که پاره تن من در میان شما دفن شود و امانت من دست شما سپرده شود و گوشت من در خاک شما پنهان گردد؟
حضرت رضا علیه السلام فرمود: آنکه در زمین شما مدفون می شود من هستم، آن امانت و آن گوشت پیامبر که در خاک شما پنهان گردد منم، هر که مرا با معرفت زیارت کند و اطاعت مرا واجب بداند، من و پدران من در روز قیامت شفیع او خواهیم بود و اهل نجات خواهد گشت هر چند گناهان او به اندازه گناهان جن و انس باشد الحدیث. (191)
و در روایت دیگری حضرت رضا علیه السلام فرمود: هیچ یک از ما اهل بیت نیست مگر آنکه کشته و شهید می شود، گفتند: ای پسر پیامبر چه کسی تو را شهید می کند؟ فرمود: بدترین خلق خداوند در زمان من، مرا شهید می کند به واسطه زهر، و دور از یار و دیار در زمین غریب مرا مدفون خواهد ساخت، هر که مرا در آن غربت زیارت کند خداوند پاداش صدهزار شهید و صدهزار صدیق و صدهزار حج کننده و عمره کننده و صدهزار جهاد کننده برای او بنویسد و در گروه ما باشد در قیامت، و رفیق ما باشد در درجات بلند بهشت. (192)
و فرمود: زود باشد که من با زهر جفا کشته شوم و در کنار هارون به خاک سپرده گردم، خداوند تربت مرا محل تردد شیعیان و دوستان من قرار خواهد داد، هر که مرا در این غربت زیارت کند، بر من واحب است که در روز قیامت او را زیارت کنم، سوگند به خدائی که محمد صلی اللّه علیه و آله را به پیامبری گرامی داشته و بر جمیع خلائق برگزیده است هر که از شما شیعیان بر قبر من دو رکعت نماز گذارد البته مستحق آمرزش خداوند عالمیان شود در روز قیامت و به حق آن خداوندی که بعد از پیامبر اکرم ما را به امامت گرامی داشته و به وصیت مخصوص گردانیده است، سوگند می خورم که زائرین قبر من نزد خداوند در روز قیامت از هر گروهی گرامی ترند و هر مؤمنی که مرا زیارت کند و در این راه قطره بارانی به او رسد البته خداوند متعال بدن او را بر آتش جهنم حرام گرداند.(193)
البته احادیث در فضیلت زیارت آن امام بزرگوار بسیار زیاد است و اگر کسی از این فرصت طلائی استفاده نکند بسیار جای افسوس خواهد داشت، کدام سفر زیارتی است که به عظمت زیارت حضرت رضا علیه السلام باشد؟

پیشگوئی حضرت امیر علیه السلام در مورد کشته شدن اعشی بدست حجاج

شخصی بنام اسماعیل بن رجا گوید: امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول سخنرانی بود و از حوادث آینده سخن می گفت و پیشگوئی می کرد که ناگاه جوانی بنام اعشی برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین چقدر سخن شما به خرافات شبیه است؟
حضرت فرمود: ای پسر اگر تو در این سخن به خطا رفته باشی خداوند به وسیله جوان ثقیف به تو ضربه زند، آنگاه حضرت ساکت شد. گروهی از مردم که پای منبر بودند پرسیدند: یا امیرالمؤمنین جوان ثقیف کیست؟
فرمود: جوانی که بر این شهر (کوفه) مسلّط شود، شود، هیچ حرمتی برای خداوند باقی نگذارد مگر آنکه آن را نابود کند، و گردن این جوان را با شمشیر خواهد زد!
پرسیدند: او چند سال حکومت می کند؟ فرمود: بیست سال اگر برسد! گفتند می میرد یا کشته می شود، فرمود: در بستر به واسطه مرضی که در شکم اوست از زیادی آنچه از درونش خارج می شود خواهد مرد.
روای گوید: به خدا قسم با دو چشم خود دیدم اعشی را در میان اسیرانی که از سپاه عبدالرحمن بن محمد گرفته بودند، در مقابل حجاج ایستاده بود، حجاج او را سرزنش کرد و به او گفت: آن شعری که در آن عبدالرحمن را به جنگ تشویق می کردی بخوان، سپس در همان مجلس فرمان داد تا گردن او را قطع کردند. (194)
در مورد حجاج و جنایات وی و تحقق پیشگوئیهای دیگر حضرت بعداً سخن خواهیم گفت.