فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

5- زیارت ائمه معصومین (علیهم السلام) خصوصا امام رضا (ع):

مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از ایوب بن نوح چنین روایت کرده است:
سمعت ابا جعفر یقول من زار قبر ابی بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر. فاذا کان یوم القیامة نصب له منبرا بحذاء منبر رسول الله (ص) حتی یفرغ الله تعالی من حساب عباده:(217)
از امام جواد (ع) شنیده ام که فرمود هر کس قبر پدرم امام رضا (ع) - در مشهد مقدس - را زیارت کند خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را آمرزیده و در قیامت برایش منبری در مقابل منبر رسول خدا نصب می کند تا حسابرسی اعمال اهل محشر تمام شود.
و نیز محدث مذکور در کتاب امالی به سندش از موسی بن جعفر (ع) نقل نموده که حضرت فرمود:
اذا کان یوم القیامة کان علی عرش الله جل جلاله اربعة من الاولین و اربعة من الاخرین فاما الاولون فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اما الاربعة الاخرون فمحمد و علی و الحسن و الحسین (علیهم السلام) ثم یمد المطمر فیقعد معنا زوار قبور الائمة ألا ان اعلاهم درجة و أقربهم حبوة زوار قبر ولدی علی (ع):(218)
هنگامی که قیامت شود چهار نفر از مقربین پیشین - نوح ابراهیم، موسی و عیسی - و چهار نفر از مقربین آخر الزمان - محمد و علی و حسن و حسین - بر عرش خدای تعالی قرار دارند و سفره نعمت و طعام گسترده می شود و زوار قبور ائمه (علیهم السلام) با ما می نشینند و در میان آنان زوار قبر فرزندم امام رضا (ع) از درجه و منزلت و هدایای بیشتری برخوردار هستند.

6- حسن خلق:

مرحوم صدوق در کتاب امالی از رسول خدا (ص) روایت کرده است که حضرت به امیرالمؤمنین (ع) سفارش فرمود:
حسن خلقک یخفف الله حسابک:(219) اخلاق خود را نیکو گردان تا خدای تعالی در قیامت حسابرسی را برایت آسان نماید.

7- قناعت به مال کم:

رسول خدا در سفارشی به شخصی فرمود: و اقنع بما اوتیته یخف علیک الحساب:(220) به آنچه از مال و روزی دنیا که برای تو مقدر شده قناعت کن تا حساب اعمالت در قیامت آسان شود.
و نیز در حدیث دیگری فرمود:
قلة المال اقل للحساب:(221) دارائی کم حسابرسی قیامت را کوتاهتر و آسانتر می کند.