فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

2- عفو و اغماض از اشتباه دیگران:

رسول خدا (ص) در روایتی خصوصیات و صفات کسانی را که محاسبه آسان با آنان می شود چنین بیان کرده است:
ثلاث من کن فیه حاسبه الله حسابا یسیرا و ادخله الجنة برحمته قالوا: و ما هی یا رسول الله قال (ص) تعطی من حرمک و تصل من قطعک و تعفوا عمن ظلمک:(215) سه خصلت است که هر کس آنها را دارا باشد خداوند در قیامت حساب آسان با او می کند اصحاب عرضه داشتند یا رسول الله آن خصوصیات چیست؟ فرمود: این است به کسی که تو را از حقت محروم ساخت اکرام نمائی و با کسی که از تو بریده و قطع رحم کرده صله رحم کنی و کسی را که به تو ستم کرده عفو کنی.

3- قرائت بعضی سوره های قرآن:

از امام باقر (ع) روایت شده است که فرمود:
من قرأ حم دخان فی فرائضه و نوافله بعثه الله من العاملین یوم القیامة و أظله تحت عرشه و حاسبه حسابا یسیرا: کسی در نمازهای واجب و نافله اش سوره دخان قرائت کند خدای تعالی او را از سختی ها و شدائد قیامت حفظ نموده و با او محاسبه آسان خواهد نمود.
و نیز در روایات بسیار وعده امن از عذاب و سختی های قیامت به قرائت بعضی سور داده شده است که در مباحث آینده مطرح خواهد شد. انشاءالله.

4- طول دادن قنوت در حال نماز:

شیخ صدوق در کتاب امالی از امام صادق (ع) و آن حضرت از اجداد طاهرینش نقل فرموده که ابوذر غفاری از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود:
أطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحة یوم القیامة فی المواقف:(216) در دنیا هر کس از میان شما قنوت را در نمازش بیشتر طول دهد، در قیامت هنگام سؤال و حسابرسی بیشتر از همه راحت است.