فهرست کتاب


برهان قاطع، پیرامون قیامت (جلد دوم)

علی اکبر سیفی‏

یوم الیم

فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم ألیم:(32) گروهها و احزاب اهل کتاب در نبوت حضرت عیسی (ع) با هم اختلاف کردند، پس وای بر گروه متجاوز و ستمکار از عذاب روز دردناک قیامت.
کلمه الیم بر وزن فعیل صفت مشبهه است و به معنی دردناک یا دردآور است و چون در قیامت حوادث مهیب و دردناک رخ می دهد به این اسم نامیده شده و صفت مشبهه معنای ثبوت و دوام می دهد. و نیز قیامت آغاز درد و عذاب بی پایان برای کفار و منافقین و گنهکاران است. نکته دیگر اینکه صفت مشبهه دلالت بر ازدیاد و اشتداد وصف دارد و عذاب قیامت عادی نبوده بلکه شدت آن بیش از حد تصور ما است.
نظیر آیه مورد بحث در سوره مریم نیز آمده است، فرمود:
فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم:(33) احزاب و دسته های اهل کتاب در رسالت عیسی (ع) اختلاف و نزاع کردند پس وای بر گروهی که نبوت او را انکار کردند از رسوائی مشاهده روزی بزرگ (قیامت).
سیاق این آیه شریفه با آیه مورد بحث یکسان است لذا شاهد بر این مطلب می باشد که مقصود از یوم الیم روز قیامت است. علاوه بر این دو آیه بعد بیانگر همین مطلب است که فرمود: هل ینظرون الا الساعه أن تأتیهم بغته و هم لا یشعرون، ألاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین(34)

ابعاد دردهای قیامت

درد فراق

واقعا دردناک است که انسان در حال کسب و کار و یا مشغول استراحت و لذت و یا شدیدا سرگرم صحبت و استدلال باشد و یا به امید رسیدن به دیار و کاشانه اش در حال مسافرت باشد، ناگهان آسمان و زمین و کوه و دشت و دریا همه با هم متلاشی شود.