فهرست کتاب


سیره عملی اهل بیت امام مهدی علیه السلام

سید کاظم ارفع

توسعه کشاورزی:

در هنگام حکومت حضرت بقیةاللّه علیه السّلام از تمام زمینهای بایر برای کشت و زراعت استفاده می شود به گونه ای که هیچ جای زمین خالی از سبزی و خرّمی نیست.
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله می فرماید: امت من در زمان حضرت مهدی علیه السّلام متنعم به نعمتهایی می شوند که مثل آن نصیحت هیچ گروهی نشده است، ترسل السماء قطرها، ولأخرجت الارض نباتها... حتّی تمشی المرأة بین العقراق و الشّام، لا تضیع قدمیها الاّ علی النّبات(30)
هرگاه قائم ما قیام کند آسمان باران خود را بر زمین فرو می ریزد و زمین گیاه خود را می رویاند، تا آنجا که وقتی شخصی از عراق تا شام سفر می کند قدمش را بر هر کجا می گذارد سبز و پر از گیاه است.

امنیت عمومی حاکم است:

نعمت امنیت از نعمتهای بزرگ و ارزشمندی است که هیچکس از آن غافل نیست، هر انسان در مذهب و آیینی دوست دارد که مال و جان و ناموس و آبرویش از خطر و آسیب محفوظ باشد.اگر چه این آرزو هنوز برای جوامع بشر تحقق نیافته ولی در عصر حضرت مهدی روحی له الفداء محقق خواهد شد.
امام باقر علیه السّلام می فرمود:
و تخرج العجوزة الضعیفة من المشرق،ترید المغرب، لا یؤذیهااحد(31)
پیرزنی ضعیف از مشرق عالم به مغرب سفری می کند و مورد اذیت هیچ کس قرار نمی گیرد. و از آن مهمتر که حتی آزار حیوانات به خودشان و انسان نمی رسد.
امیرالمؤمنین علی علیه السّلام می فرمود:
و ترعی الشّاة و الذّئب فی مکان واحد، و تلعب الصّبیان بالحیّات والعقارب لا یضرّهم شییّ یذهب الشرّ و یبقی الخیر.(32)
گوسفند و گرگ در یک مکان می چرند و بچه ها با مار و عقرب بازی می کنند.و آزاری از ناحیه آنها نمی بینند و (خلاصه آنکه) شرّ از بین می رود و خیر می ماند.

شیعه در عصر امام علیه السّلام

بدون شک قوت و نصرت از آن شیعه خواهد شد زیرا که غیر شیعه مثل ایشان چنین اعتقادی نسبت به ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ندارد. شیعه بوده که از عصر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دست از ولای اهلبیت گرام او برنداشته و در این راه بزرگترین فداکاریها و ایثارها را نموده و به همین جهت روزهای حکومت امام زمان علیه السّلام روزهای عزت و آقایی اوست.
امام صادق علیه السّلام می فرمود:
یکون شیعتنا فی دولة القائم علیه السّلام سنام الارض و حکامها یعطی کلّ رجل منهم قوّة اربعین رجلاً(33)
شیعیان ما در دولت حضرت قائم علیه السّلام سرفرازان و حکمرانان روی زمین هستند و هر یک نفر ایشان از جهت قوت و قدرت با چهل نفر برابرند.
در حدیثی دیگر همان گرامی فرموده که: انّ اللّه نزع الخوف من قلوب شیعتنا و اسکنه قلوب اعدائنا(34)
خداوند تبارک و تعالی ترس و وحشت را از قلوب شیعیان ما بر می دارد و در قلوب دشمنان ما قرار می دهد.
امام علی علیه السّلام درباره توجه شیعه به قرآن می فرمود:
کأنّی انظر الی شیعتنا بمسجد الکوفه، قد ضربوا الفساطیط یعلّمون النّاس القرآن(35)
مثل آن است که دارم می بینم که شیعیان ما در مسجد کوفه خیمه ها زده اند و مشغول تعلیم و آموزش قرآن هستند.
نکته دیگر ارتباط مستقیم و بدون واسطه امام زمان علیه السّلام با شیعیان و دوستانش می باشد و بیان امام جعفر صادق علیه السّلام گویای این حقیقت است.
انّ قائمنا اذا قام مدّ اللّه لشیعتنا فی اسماعهم و ابصارهم حتیّ لایکون بینهم و بین القائم برید یکلّهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه(36)
زمانی که قائم ما قیام کند خداوند چشم و گوش شیعیان ما را چنان بینا و شنوا می کند تا جایی که بین آنها و حضرت قائم علیه السّلام هیچ پیام آوری وجود ندارد.امام زمان علیه السّلام هر کجای عالم باشد و صحبت کند آنها می شنوند و او را می بینند.
اللهمّ اجعلنی من انصاره و اعوانه والذّابّین عنه والمسارفین الیه فی قضاء حوائجه والممتثلین لاوامره والمحامین عنه والسابقین الی ارادته والمستشهدین بین یدیه