فهرست کتاب


سیره عملی اهل بیت امام مهدی علیه السلام

سید کاظم ارفع

أبشروا بالمهدی... و یقسّم المال صحاحاً بالسویّة... حتّی انّه یأمر منادیاً ینادی: من له حاجة الیّ؟ فما یأتیه احد

الاً رجل واحد یأتیه فیسأله.
مژده باد به مهدی علیه السّلام که او مال و ثروت را عادلانه و مساوی بین مردم تقسیم می کند تا اینکه امر می فرماید منادی ندا دهد که آیا محتاجی هست که به من رجوع نماید؟
کسی رجوع نمی کند مگر یک نفر و سپس امام مهدی علیه السّلام امر می نماید که به سراغ کلیددار بیت المال رود، آن مرد نزد خزانه دار حضرت می رود و می گوید من رسول حضرت مهدی علیه السّلام برای تو هستم تا به من مال و ثروت بدهی، او پاسخ می دهد که در اختیار بگیر عطای حضرت را، آنقدر به او می دهد که قدرت حمل آن را ندارد.(29)

توسعه کشاورزی:

در هنگام حکومت حضرت بقیةاللّه علیه السّلام از تمام زمینهای بایر برای کشت و زراعت استفاده می شود به گونه ای که هیچ جای زمین خالی از سبزی و خرّمی نیست.
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله می فرماید: امت من در زمان حضرت مهدی علیه السّلام متنعم به نعمتهایی می شوند که مثل آن نصیحت هیچ گروهی نشده است، ترسل السماء قطرها، ولأخرجت الارض نباتها... حتّی تمشی المرأة بین العقراق و الشّام، لا تضیع قدمیها الاّ علی النّبات(30)
هرگاه قائم ما قیام کند آسمان باران خود را بر زمین فرو می ریزد و زمین گیاه خود را می رویاند، تا آنجا که وقتی شخصی از عراق تا شام سفر می کند قدمش را بر هر کجا می گذارد سبز و پر از گیاه است.

امنیت عمومی حاکم است:

نعمت امنیت از نعمتهای بزرگ و ارزشمندی است که هیچکس از آن غافل نیست، هر انسان در مذهب و آیینی دوست دارد که مال و جان و ناموس و آبرویش از خطر و آسیب محفوظ باشد.اگر چه این آرزو هنوز برای جوامع بشر تحقق نیافته ولی در عصر حضرت مهدی روحی له الفداء محقق خواهد شد.
امام باقر علیه السّلام می فرمود:
و تخرج العجوزة الضعیفة من المشرق،ترید المغرب، لا یؤذیهااحد(31)
پیرزنی ضعیف از مشرق عالم به مغرب سفری می کند و مورد اذیت هیچ کس قرار نمی گیرد. و از آن مهمتر که حتی آزار حیوانات به خودشان و انسان نمی رسد.
امیرالمؤمنین علی علیه السّلام می فرمود:
و ترعی الشّاة و الذّئب فی مکان واحد، و تلعب الصّبیان بالحیّات والعقارب لا یضرّهم شییّ یذهب الشرّ و یبقی الخیر.(32)
گوسفند و گرگ در یک مکان می چرند و بچه ها با مار و عقرب بازی می کنند.و آزاری از ناحیه آنها نمی بینند و (خلاصه آنکه) شرّ از بین می رود و خیر می ماند.