فهرست کتاب


سیره عملی اهل بیت امام مهدی علیه السلام

سید کاظم ارفع

معرفت و شناخت او

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیّه
هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد همانند مردم زمان جاهلیت مرده است.
من مات عارفاً لامامه کان کمن هو مع القائم السّلام فی فسطاطه
هر کسی بمیرد و آشنای به مقام امام خویش باشد مثل کسی است که همراه و همنشین حضرت قائم علیه السلام در خیمه اوست.
پایه و اساس معرفت به آن بزرگوار را این مسائل تشکیل می دهد. کسب مقام امامت در طفولیت، اختفاء ولادت و دوران کودکی، غیبت صغری و کبرای حضرت، نواب خاص در زمان غیبت صغری و نواب عام و زعامت مسلمین در غیبت کبری، اعتقاد به علم و عصمت امام، طول عمر و ادامه زندگی حضرت، امتحان شیعیان در زمان غیبت، فیض رسانی او در هنگام غیبت و در هنگام ظهور و حکومت، بیعت هیچ طاغوتی را به گردن ندارد و اگر یک روز از جهان باقی مانده باشد او خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، پس از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد.

چهار نایب خاص امام علیه السلام

ابو عمر و عثمان بن سعید

او مورد اعتماد مردم، گرانقدر و وکیل امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام بود و به امر امام زمان علیه السلام متصدی کفن و دفن امام عسکری علیه السلام گردید. عثمان بن سعید برای مصون ماندن از مأموران خلیفه زمان به شغل روغن فروشی روی آورد تا گمان آنها را نسبت به خود در خدمت به امام علیه السلام برطرف نماید. و زمانی که تماس با امام عسکری علیه السلام برای شیعیان مشکل بود اموال توسط او برای امام ارسال می شد و جناب عثمان بن سعید اموال را در ظرفهای روغن می ریخت و نزد امام می برد. -------
عثمان بن سعید پس از امام حسن عسکری علیه السلام به فرمان امام مهدی علیه السلام به وکالت و نیابت ادامه داد و شیعیان مسائل خود را نزد او می بردند و پاسخ امام علیه السلام توسط او به مردم می رسید.(9)