فهرست کتاب


سیره عملی اهل بیت امام مهدی علیه السلام

سید کاظم ارفع

2- انتظار فرج

روایاتی با این مضمون به دست ما رسیده که افضل العبادةچ انتظار الفرج، انتظار فرج حضرت بقیة اللّه علیه السلام برترین عبادت است. -----------
انتظار الفرج من اعظم الفرج، در انتظار فرج بودن از بزرگترین فرج است.(8)
انتظار ظهور امام زمان علیه السلام علامات و نشانه هایی دارد که با حفظ آنها مصداق خارجی پیدا می کند.
اول اینکه شخص منتظر همانند همه منتظران فکر و ذکرش متوجه فرد مورد انتظار باشد و او را از یاد نبرد.
دوم، کسی که انتظار فرج حضرت مهدی علیه السلام را دارد باید سعی و تلاش کند که قبل از ظهور آن گرامی خود را اصلاح کند، از گناه توبه نماید و به اعمال صالحه و رفتار پسندیده خود را زینت بخشد تا لیاقت و شایستگی مصاحبت و درک حضور حضرت را پیدا کند. سوم، انتظار بدان معنی نیست که دست روی دست بگذاریم و هیچگونه احساس مسؤلیت نکنیم و بگوییم که آقا تشریف می آورند و کارها را درست می کنند و بدون شک منتظر واقعی کسی است که تا می تواند امر به معروف و نهی از منکر نماید، جلوی ظلم و بیداد را بگیرد و به بهانه انتظار از هیچ تلاش و جهاد در راه سازندگی خود جامعه کوتاهی ننماید.

3- محبت خود را نسبت به حضرت اظهار نمودن

انسان هر که را دوست داشته باشد در حقش دعا می کند، برای حفظ جانش از بلیّات و حوادث آسمانی و زمینی صدقه می دهد در مشاهده مشرفه و اماکن مقدسه به نیابت از او عبادت و زیارت می کند، و دقیقاً سزاوار چنین است که دوستان و عاشقان حضرت مهدی روحی له الفداء به بهانه های مختلف محبت خود را به آن گرامی ابراز دارند. گاه در قالب دعا و گاه هنگام دادن صدقه و گاهی هم در مراسم حج و زیارت قبور اجداد طاهریینش، تا شاید یاد و ذکر او باعث نورانیت و قبولی عمل گردد.
ناگفته نماند در صورت ایمان و اعتقاد، ذکر صلوات و نذر آن برای سلامتی حضرت بقیةاللّه گره گشای بسیاری از مشکلات است که این حقیر به تجربه برایم ثابت شده است.
تا دل آشفته ام شیفته روی تست ----- هر طرفی رو کنم روی دلم سوی تست
بگرد بیت الحرام طواف بر من حرام ----- ای صنم خوشخرام کعبه من کوی تست
دل ندهم از قصور بصحبت حسن حور ----- بهشت اهل حضور صحبت دلجوی تست
زنده لعل لبت خضر و نباشد عجیب ----- چشمه آب حیات قطره ای از جوی تست
راهزن رهروان غمزه فتّان تو ----- دام دل عارفان سلسله موی تست
سوز و گداز جهان از غم غمّازیت ----- راز و نیاز همه در خم ابروی تست
طایفه ای مست می، مست هوا فرقه ای ----- منتقر بینوا مست هیاهوی تست

معرفت و شناخت او

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیّه
هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد همانند مردم زمان جاهلیت مرده است.
من مات عارفاً لامامه کان کمن هو مع القائم السّلام فی فسطاطه
هر کسی بمیرد و آشنای به مقام امام خویش باشد مثل کسی است که همراه و همنشین حضرت قائم علیه السلام در خیمه اوست.
پایه و اساس معرفت به آن بزرگوار را این مسائل تشکیل می دهد. کسب مقام امامت در طفولیت، اختفاء ولادت و دوران کودکی، غیبت صغری و کبرای حضرت، نواب خاص در زمان غیبت صغری و نواب عام و زعامت مسلمین در غیبت کبری، اعتقاد به علم و عصمت امام، طول عمر و ادامه زندگی حضرت، امتحان شیعیان در زمان غیبت، فیض رسانی او در هنگام غیبت و در هنگام ظهور و حکومت، بیعت هیچ طاغوتی را به گردن ندارد و اگر یک روز از جهان باقی مانده باشد او خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، پس از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد.