سیره عملی اهلبیت علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام

سید کاظم ارفع

صلوات بر حسن بن علی امام عسکری علیه السلام

اللهم صل علی الحسن بن علی بن محمد البرّالتقی الصادق الوفی النور المضیی خازن علمک والمذکر بتوحیدک وولی امرک وخلف ائمة الدین الهداة الراشدین والحجة علی اهل الدنیا فصل علیه یارب افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک وحججک و اولاد رسلک یااله العالمین.
ای خدا درود فرست بر حضرت امام حسن عسکری فرزند علی بن محمد علیه السلام که آن بزرگوار نیکوکار و پرهیزکار و صادق و وفادار بود، نور فروزنده (عالم اسلام) و خزینه دار علم (و اسرار غیب) تو و یاد آوردنده مقام توحید و یکتایی و صاحب فرمان (خلافت الهیه) تو و جانشین پیشوایان دین و هادیان و رهبران خلق و حجت خدا بر اهل دنیا بود. پس خدایا بر او درودی فرست بهتر از هر درودی که بر احدی از خاضعان و بندگان خالص حجت های هادی خود بر خلق و فرزندان رسولانت فرستادی ای خدای تمام عوالم وجود.

صلوات بر حجة بن الحسن المهدی علیه السلام

اللهم صل علی ولیک وابن اولیائک الذین فرضت طاعتهم واوجبت حقهم واذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهیراً اللهم انصره و انتصربه لدینک و انصربه اولیائک و اولیائه وشیعته و انصاره واجعلنا منهم.
اللهم اعذه من شر کل باغ وطاغ ومن شر جمیع خلقک واحفظه من بین یدیه ومن خلفه و عن یمینه و عن شماله واحرسه وامنعه ان یوصل الیه بسوء واحفظ فیه رسولک وال رسولک واظهربه العدل وایده بالنصر وانصرنا صریه واخذل خاذلیه واقصم به جبابرة الکفر والقتل به الکفار والمنافقین و جمیع الملحدین حیث کانوا من مشارق الارض و مغاربها وبرها و بحرها واملاً به الارض عدلاً واظهر به دین نبیک علیه وآله السلام واجعلنی اللهم من انصاره واعوانه و اتباعه و شیعته وارنی فی ال محمد ما یأملون وفی عدوهم ما یحذرون اله الحق امین.
ای خدا درود فرست بر ولی خود (امام غائب) فرزند دوستان خاص خود آنان که طاعت و حقوق آنها --- فرض و واجب گردانیدی و از آن ارواح مقدسی الهی هر رجس و پلیدی را دور ساختی و آنان را کاملاً پاک و منزه از هر عیب و عصیان گردییدی.
پروردگارا تو او را یاری کن و به وجود او اهل دین خود را منصور و مظفر فرما و دوستان خود را و دوستان و شیعیان و یاران او را به واسطه او ظفر و --- کن و ما را هم از آن یاران و شیعیان قرار ده، ای خدا آن بزرگوار از شرّ و آزار هر ظالم و طاغی و سرکشی در پناه خود گیر و از شرّ جمیع اهل شرّ که پیش روی او یا از پشت سر وی یا از راست و چپ او در آیند محفوظش بدار و از آنکه دست آزار و سوء قصد کسی به او رسد آن وجود مبارک را نگهداری کن و منع فرما و هم به واسطه سلطنت الهیه او حق رسول و آل رسولت را محفوظ گردان (یعنی شرع و تعلیمات و سنن او را از تهاجم دشمن حفظ کن) و حکومت عدل کامل را به وجود او آشکار گردان و تو (به قدرت نامتناهی ات) او را مؤید و منصور فرما و یاران او را هم نصرت فرما و دشمنانش را مخذول و ذلیل ساز و به قدرت او پشت جباران و سرکشان عالم را بشکن و کفار و منافقان و جمیع ملحدان را از مشرق و مغرب روی زمین و دریا و خشکی دنیا همه را به شمشیر قهر او به خاک هلاک انداز و زمین در سلطنتش پر از عدل و داد گردان و دین پیغمبر اکرمت علیه و آله السلام را ظاهر و غالب و قوی فرما.
پروردگارا مرا هم از انصار و یاران و پیروان و شیعیان آن بزرگوار قرار داده و آنچه آرزوی آل محمد است از ظهور سلطنت عدل الهی درباره آنها به من بنما (یعنی ما را هم در دوران حکومت آل محمد حیات بخش که آن دوارن را به چشم خود ببینم) و درباره دشمنان آل رسول هم آن هلاکت و ذلت انتقامی که از آن می ترسیدند به من بنما ای خدای حق این دعای مرا مستجاب فرما.

شاگردان ممتاز امام علیه السلام