سیره عملی اهلبیت علیه السلام امام حسن عسکری علیه السلام

سید کاظم ارفع

صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام

اللّهم صلّ علی محمدّ بن علیّ باقر العلم و امام الهدی و قائد اهل التّقوی و المنتجب من عبادک، اللّهمّ و کما جعلته علماً لعبادک و مناراً لبلادک و مستودعاً لحکمتک و مترجماً لوحیک و امرت بطاعته و حدّرت من معصیته فصلّ علیه یا ربّ افضل ما صلّیت علی احد من ذرّیّة انبیائک و اصفیائک و رسلک و امنائک یا ربّ العالمین.
پروردگارا درود فرست بر محمد بن علی حضرت باقرالعلوم و پیشوای هدایت و رهبر اهل تقوی و برگزیده از بندگان خاصّ تو پروردگارا و چنانکه او را علم و مرجع رشد و هدایت بندگان و چراغ روشن شهر و دیار خود گردانیدی و محل ودیعه علم و گنجینه حکمت خویش و ترجمان و مبیّن حقایق وحی خود قرار دادی و خلق را امر به طاعت او کردی و نهی و تحذیر از عصیان و مخافتش فرمودی پس ای خدا درود فرست بر او درودی افضل از آنچه بر احدی از ذریّه پیغمبران و خاصّان و رسولانت و امنای وحی ات فرستادی ای پروردگار عالم.

صلوات بر امام جعفر صادق علیه السلام

اللّهمّ صلّ علی جعفر بن محمّد الصّادق خازن العلم الدّاعی الیک بالحقّ النّور المبین، اللّهمّ و کما جعلته کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان تحیدک و ولیّ امرک و مستحفظ دینک فصلّ علیه افضل ما صلّیت علی احد من اصفیائک و حججک انّک حمید مجید.
پروردگارا درود فرست بر حضرت جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام که گنجینه علم تو و خواننده خلق با نور علم و حجّت روشن به سوی حق است.
پروردگارا چنانکه تو او را معدن اسرار کتاب وحی خود و مخزن علم و زبان گویای به توحید و معرفت و ولی امر خود و نگهبان دین خویش قرار دادی پس درود فرست بر او بهترین درودی که بر احدی از خاصان و حجتهای خود فرستادی که البته تو ای خدا در صفات و ذات پسندیده و بزرگواری.

صلوات بر موسی بن جعفر علیه السلام

اللّهمّ صلّ علی الأمین الموتمن موسی بن جعفر البرّ الوفیّ الطّاهر الزّکی النور المبین المجتهد المحتسب الصّابر علی الأذی فیک اللّهمّ و کما بلّغ عن ابائه ما استودعلیه السلام من امرک و نهیک و حمل علی المحجّة و کابد اهل العزّة و الشّدّة فیما کان یلقی من جهّال قومه ربّ فصلّ علیه افضل و اکمل ما صلّیت علی احد ممّنن اطاعک و نصح لعبادک انّک غفور رحیم. پروردگارا درود فرست بر امام امین(اسرار حق) و معتمد خلق (به راستی و درستی) حضرت موسی بن جعفر که نیکوکار و وفادار و پاک و مهذّب (در ذات و صفات) است. نور علمش مبیّن احکام الهی، آن کس که همه عمر با کمال کوشش و اجتهاد در انجام وظایف امامت بر آزار امت در راه رضای تو صبور و شکیبا بود ای خدا چنانکه از پدران آن امام آنچه نزد او ودیعه بود از امر و نهی دین تو همه را به خلق رسانید و بار فرمان الهی را به راه شرعلیه السلام و طریق مستقیم برد و با اهل غرور و سخت گیران (خلفای جور) و در آنچه از جهال قومش می کشید مقاومت کرد و رنج برد پس ای خدا تو بر آن بزرگوار درودی فرست بهتر و کاملتر از هر درود و رحمت که بر احدی از بندگان مطیع خود و ناصحان بندگانت فرستی که البته تو خدای آمرزنده گناه خلق و مهربان در خق بندگانی.