سیره عملی اهل بیت (ع) حضرت امام علی النقی الهادی (ع)

سید کاظم ارفع

ابوهاشم جعفری

از نوادگان جعفر طیار، ثقه و صاحب منزلتی بزرگ است او از امام رضا تا حضرت صاحب الأمر علیهم السلام را درک کرده و از همه آن بزرگواران روایت کرده و سید بن طاووس او را از وکلاء امامان شمرده است.
ابوهاشم جعفری اشعاری نیکو در مناقب ائمه علیهم السلام سروده و ابن عیاش کتابی در اخبار ابوهاشم نوشته که شیخ طبرسی در اعلام الوری از آن نقل می کند. (27)

حسین بن سعید اهوازی

او زادگاهش کوفه بوده ولی همراه برادرش به اهواز آمد و از آنجا به قم و در قم وفات یافت.
حسین بن سعید سی کتاب در ابواب فقه و آداب و اخلاق تألیف کرد و کتابهای او در میان علما معروف است. چنانکه مرحوم مجلسی اول می فرماید: بر ثقه بودن او و بر عمل به روایات او اتفاق علماء مشاهده می شود و مرحوم علامه درباره او فرموده است: وی مورد وثوق و از اعیان علماء و جلیل القدر بوده است.
حسین بن سعید علاوه بر مقام علمی، در ارشاد و هدایت مردم نیز می کوشید، لذا اسحق بن ابراهیم حضینی و علی بن ریان را به خدمت امام رضا علیه السلام رساند، و سبب آشنایی آنان با مذهب حق و تشیع شد. آنان از او احادیث را می شنیدند و به سبب خدمات او به معارف آشنایی پیدا کردند، و نیز عبدالله بن محمد حضینی و غیر آنان را نزد امام رضا علیه السلام برد و با معارف اسلامی آشنا شدند تا آنجا که به مقامات عالی رسیدند و خدمات اسلامی انجام دادند. (28)

خیران الخادم

او مردی مورد وثوق از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادی علیهم السلام بود. یک بار در سفر حج خدمت امام جواد علیه السلام شرفیاب شد در حالی که آن حضرت بالای بلندی و بام نشسته بود چنان هیبت و شوکت از آن بزرگوار دید که متوجه پله ها نشد، می خواست بدون گذر از پله ها بالا رود که آن گرامی اشاره فرمود مواظب باش از پله ها بالا بیا، او بالا رفت و سلام کرد و دست آن حضرت را بوسید و به صورت خود مالید و مدتی در محضر حضرت نشست در حالی که دست آن بزرگوار را گرفته بود. سپس عرض کرد که ریان بن شبیب خدمت شما سلام رسانید و التماس کرد که دعا برای او و فرزندش بنمایید، حضرت برای او دعا کرد.
از بعضی روایات استفاده می شود که خیران وکیل امام علیه السلام بوده و در ذیل روایتی به او فرموده است که اعمل فی ذلک برأیک فان رأیک رأیی و من اطاعک اطاعنی، در این مسئله به رأی خودت عمل کن زیرا که رأی تو رأی من است و هر کسی تو را اطاعت کند مرا اطاعت نموده است. (29)