حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

24. دلیل برتری پیامبر اسلام بر سایر پیامبران

یا أحمد هل تدری لأی شی ء فضلتک علی سائر الأنبیاء؟
قال: اللهم! لا.
قال: بالیقین و حسن الخلق و سخاوة النفس و رحمة بالخلق و کذلک أوتاد الأرض لم یکونوا أوتادا ألا بهذا.
ای احمد! آیا می دانی که چرا تو را بر سایر پیامبران برتری و فضیلت دادم؟
عرض کرد: خیر، نمی دانم ای خدای من.
فرمود: بواسطه یقین و خوش اخلاقی و سخاوت و مهربانی و با مردم. و همچنین برگزیدگان و اوتاد زمین هم که اوتاد زمین شدند به خاطر همین صفات و ویژگیهاست.

25. آثار کم خوری و کم حرفی

یا أحمد! أن العبد اذا جاع بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمة. و ان کان کافراً تکون حکمته حجة علیه و وبالاً، و ان کان مؤمناً تکون حکمته له نوراً و برهاناً و شفاء و رحمة، فیعلم ما لم یکن یعلم و یبصر ما لم یکن یبصر.
فأول ما أبصره عیوب نفسه حتی یشغل بها عن عیوب غیره و أبصره دقائق العلم حتی لا یدخل علیه الشیطان.
این احمد! وقتی که بنده شکمش گرسنه و زبانش از گفتار محفوظ باشد به او حکمت می آموزم پس اگر این انسان کافر باشد این حکمت به ضرر او و حجتی علیه خود او خواهد بود(32)ولی اگر مؤمن باشد حکمت او نور و برهان و شفا و رحمت است. پس آنچه را که تاکنون نمی دانسته، اکنون می داند و آنچه را که تاکنون نمی دیده، اکنون می بیند. پس نخستین چیزی را که می بیند عیوب خویش است قبل از آن که به عیب دیگران بپردازد، و ریزه کاریها و دقائق علمی را به او می نمایانم تا شیطنت در - قلب و فکر و اندیشه - او وارد نگردد.(33)

26. لزوم حفظ زبان

یا أحمد! لیس شی ء من العبادة أحب الی من الصمت و الصوم. فمن صام و لم یحفظ لسانه کان کمن قام و لم یقرأ فی صلاته فأعطیه أجر القیام و لم أعطه أجر العابدین.
ای احمد! هیچ عبادتی نزد من از سکوت و روزه محبوبتر نیست. پس هر کس که روزه بگیرد و زبان خود را حفظ نکند مثل کسی است که به نماز بایستد ولی چیزی نخواند. پس به چنین نمازگزاری فقط پاداش بپاخاستن او را می دهم ولی پاداش عبادت کنندگان را به وی نخواهم داد.(34)