حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

17. ارزش سکوت

یا أحمد! علیک بالصمت فان أعمر مجلس قلوب الصالحین و الصامتین و ان أخرب مجلس قلوب المتکلمین بما لا یعنیهم.
ای احمد! بر تو باد سکوت و کم حرفی؛ چرا که آبادترین مجلس و محفل، قلبهای صالحان و ساکنان و ساکتان و خرابترین مجلس و محفل، قلبهای بیهوده گویان است.

18. اجزای عبادت و آثار روزه

یا أحمد! ان العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها طلب الحلال فان طیبت مطعمک و مشربک فأنت فی حفظی و کنفی.
قال: یا رب! ما أول العبادة؟
قال: أول العبادة الصمت و الصوم.
قال: یا رب! و ما میراث الصوم؟
قال: الصوم یورث الحکمة، و الحکمة تورث المعرفة، و المعرفة تورث الیقین، فاذا استیقن العبد لا یبالی کیف أصبح بعسر أم بیسر.
ای احمد! عبادت، ده بخش است، نه بخش آن دنبال کسب حلال بودن است پس اگر خوردنی و آشامیدنی خود را از راه حلال تهیه کردی در حفظ و حمایت من خواهی بود.
پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: خداوندا! برترین و اولین عبادت چیست؟
فرمود: آغاز عبادت، روزه و سکوت است.
عرض کرد: پروردگارا! اثر روزه چیست؟
فرمود: روزه باعث پدید آمدن حکمت است و حکمت موجب شناخت و شناخت موجب یقین است، پی هر گاه که بنده به مقام یقین رسید، در بند سختی یا آسانی زندگی نیست.

19. توصیف بنده در وقت مرگ و پس از آن

و اذا کان العبد فی حالة الموت یقوم علی رأسه ملائکة بید کل ملک کأس من ماء الکوثر و کأس من الخمر یسقون روحه حتی تذهب سکرته و مرارته و یبشرونه بالبشارة العظمی و یقولون له: طبت و طاب مثواک انک تقدم علی العزیز الکریم الحبیب القریب. فتطیر الروح من أیدی الملائکة فتصعد الی الله تعالی فی أسرع من طرفة عین و لا یبقی حجاب و لا ستر بینها و بین الله تعالی، و الله عز و جل الیها مشتاق، و تجلس علی عین عند العرش. ثم یقال لها: کیف ترکت الدنیا؟ فتقول: الهی! و عزتک و جلالک لا علم لی بالدنیا. أنا منذ خلقتنی خائف منک. فتیول الله: صدقت عبدی کنت بجسدک فی الدنیا و روحک معی. فأنت بعینی سرک و علانیتک. سل أعطیک و تمن علی فأکرمک. هذه جنتی مباح فتجنح فیها. و هذا جواری فأسکنه. فیقول الروح: الهی، عرفتنی نفسک فاستغنیت بها عن جمیع خلقک. و عزتک و جلالک لو کان رضاک فی أن أقطع أقطع سبعین قتلة بأشد ما یقتل به الناس لکان رضاک أحب الی. ءأعجب بنفسی؟ و أنا ذلیل ان لم تکرمنی و أنا مغلوب ان لم تنصرنی و أنا ضعیف ان لم تقونی و أنا میت ان لم تحینی و لولا سترک لافتضحت أول مرة عصیتک. الهی کیف لا أطلب رضاک و قد أکملت عقلی حتی عرفتک و عرفت الحق من الباطل و الأمر من النهی و العلم من الجهل و النور من الظلمة.
فقال الله عز و جل: و عزتی و جلالی لا أحجب بینی و بینک فی وقت من الأوقات، کذلک أفعل بأحبائی.
وقتی که بنده من در حال سکرات مرگ باشد، فرشتگان بالای سر او می ایستند، در حالی که به دست هر کدام از آنها جامی از آب کوثر و جامی از شراب بهشتی است، به روح او می نوشانند تا سکرات موت سختی آن از بین برود، و او را به بشارتی بزرگ مژده می دهند و می گویند: خوش آمدی و مقدمت مبارک باد! تو بر خدای عزیز، کریم، حبیب و نزدیک وارد می شوی.
پس روح او از جوار فرشتگان پرواز می کند و به پیشگاه پروردگار در کمتر از یک چشم به هم زدن صعود می کند و دیگر بین او و بین پروردگار، پرده و حجابی نیست. خداوند مشتاق دیدار اوست و او را لب چشمه ای در کنار عرش می نشاند. سپس به او می گوید: دنیا را چگونه رها کردی؟
جواب می دهد: خدایا! به عزت و جلالت که من نسبت به دنیا شناختی ندارم.(23)من از آغاز تولد از تو اندیشناک بودم.
خداوند می فرماید: راست گفتی ای بنده من. تو جسمت در دنیا، ولی روحت با من بود. همه اسرار و کارهای آشکار تو در نظر من بود. هر چه می خواهی درخواست کن تا به تو بدهم، تمنا کن تا برآورده سازم. این بهشت من برای تو مباح است پس در آن پر و بال بگشا. و این جواز من است پس در آن ساکن شو.
پس روح عرض می کند: خداوندا! تو بودی که خودت را به من شناساندی، پس من از همه خلایق به وسیله این معرفت و شناخت بی نیاز شدم. قسم به عزت و جلالت که اگر رضایت تو در آن باشد که قطعه قطعه شوم و هفتاد بار به فجیع ترین صورت کشته شوم؛ رضای تو برای من پسندیده است.
خداوندا! من چگونه به خود مغرور باشم، در حالی که اگر تو مرا گرامی نداری، ذلیلم اگر تو مرا یاری نفرمایی، مغلوب و شکست خورده ام. اگر تو مرا تقویت نکنی، ضعیف و ناتوانم. اگر مرا با یاد خودت زنده نگردانی مرده ام و اگر پرده پوشی تو نبود، اولین باری که من گناه کردم، رسوا می شدم.
خداوندا! من چگونه به خود مغرور باشم، در حالی که اگر تو مرا گرامی نداری، ذلیلم اگر تو مرا یاری نفرمایی، مغلوب و شکست خورده ام. اگر تو مرا تقویت کنی، ضعیف و ناتوانم، اگر مرا با یاد خودت زنده نگردانی و مرده ام و اگر پرده پوشی تو نبود، اولین باری که من گناه کردم، رسوا می شدم.
خداوندا! چگونه رضایت تو را طلب نکنم در حالی که عقل مرا کامل کردی تا تو را بشناسم و حق را از باطل و امر را از نهی و علم را از جهل و نور را از ظلمت تشخیص بدهم.
آنگاه خدای عزوجل می فرماید: قسم به عزت و جلالم که بین تو و خود هیچ پرده و مانعی در هیچ زمانی ایجاد نمی کنم. اینگونه با دوستانم رفتار می کنم.