حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

16. تشبیه تقوا

یا أحمد! علیک بالورع فان رأس الدین و وسط الدین و آخر الدین. ان الورع به یتقرب الی الله تعالی.
یا أحمد! ان الورع زین المؤمن و عماد الدین. مثله کمثل السفینة کما أن فی البحر لا ینجو الا من کان فیها کذلک لا ینجو الزاهدون الا بالورع.
یا أحمد! ما عرفنی عبد و خشع لی الا و خشع له کل شی ء.
یا أحمد! الورع یفتح علی العبد أبواب العبادة فیکرم به العبد فی الخلق و یصل به الی الله عز و جل.
ای احمد! بر تو باد به تقوا، که صدر و ساقه و ذیل دین، تقوا است و به وسیله آن، بنده می تواند به خداوند تعالی تقرب یابد.
ای احمد! تقوا، زینت مؤمن و پایه و ستون دین است. تقوا، چونان کشتی است؛ همان گونه که از دریا جز با کشتی نمی توان نجات یافت زاهدان نیز جز با تقوا نمی توانند نجات یابند.
ای احمد! هیچکس نیست که مرا عبادت کند و در مقابل من خشوع کند مگر آنکه همه چیز در برابر او خاشع شود.
ای احمد! تقوا درهای عبادت را به روی بنده می گشاید؛ در نتیجه، بنده، نزد خلق گرامی می شود و به وسیله آن به قرب خدای عزوجل می رسد.

17. ارزش سکوت

یا أحمد! علیک بالصمت فان أعمر مجلس قلوب الصالحین و الصامتین و ان أخرب مجلس قلوب المتکلمین بما لا یعنیهم.
ای احمد! بر تو باد سکوت و کم حرفی؛ چرا که آبادترین مجلس و محفل، قلبهای صالحان و ساکنان و ساکتان و خرابترین مجلس و محفل، قلبهای بیهوده گویان است.

18. اجزای عبادت و آثار روزه

یا أحمد! ان العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها طلب الحلال فان طیبت مطعمک و مشربک فأنت فی حفظی و کنفی.
قال: یا رب! ما أول العبادة؟
قال: أول العبادة الصمت و الصوم.
قال: یا رب! و ما میراث الصوم؟
قال: الصوم یورث الحکمة، و الحکمة تورث المعرفة، و المعرفة تورث الیقین، فاذا استیقن العبد لا یبالی کیف أصبح بعسر أم بیسر.
ای احمد! عبادت، ده بخش است، نه بخش آن دنبال کسب حلال بودن است پس اگر خوردنی و آشامیدنی خود را از راه حلال تهیه کردی در حفظ و حمایت من خواهی بود.
پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: خداوندا! برترین و اولین عبادت چیست؟
فرمود: آغاز عبادت، روزه و سکوت است.
عرض کرد: پروردگارا! اثر روزه چیست؟
فرمود: روزه باعث پدید آمدن حکمت است و حکمت موجب شناخت و شناخت موجب یقین است، پی هر گاه که بنده به مقام یقین رسید، در بند سختی یا آسانی زندگی نیست.