حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

13. پاداش زاهدان

یا أحمد! هل تعرف ما للزاهدین عندی؟
قال: لا یا رب.
قال: یبعث الخلق و یناقشون الحساب و هم من ذلک آمنون. ان أدنی ما أعطی الزاهدین فی الآخرة أن أعطیهم مفاتیح الجنان کلها حتی یفتحوا أی باب شاءوا و لا أحجب عنهم وجهی و لأنعمنهم بألوان التلذذ من کلامی و لأجلسنهم فی مقعد صدق و أذکرهم ما صنعوا و تعبوا فی دار الدنیا و أفتح لهم أربعة أبواب باب، یدخل علیهم الهدایا بکرة و عشیاً من عندی، و باباً ینظرون الی الظالمین کیف یعذبون، و باباً یدخل علیهم منه الوصائف و الحور العین.
ای احمد! آیا می دانی که پاداش زاهدان نزد من چیست؟ عرض کرد: خیر، ای پروردگار من.
فرمود: مردم محشور می شوند و در حساب آنها مناقشه و دقت می شود ولی آنان از این امر در امان هستند. کمترین چیزی که به زاهدان می دهم آن است که کلیدهای بهشت را عطایشان می کنم تا از هر دری که خواستند وارد بهشت شوند. و میان جمال خودم و آنان پرده ای قرار نمی دهم. لذتهای گوناگون گفتگوی با خودم را به آنان می چشانم و آنها را در جایگاه صادقان می نشانم و کارهای دنیا و رنج هایی را که کشیده اند به یادشان می آورم و چهار در به رویشان می گشایم؛ از یک در هدایای من به آنها می رسد، از در دیگر به من هرگونه که بخواهند و بدون هر مانعی نگاه می کنند و از یک در به آتش دوزخ و ظالمانی که عذاب می شوند می نگرند و از در دیگر نیز دختران نوجوان و حورالعین (زنان فراخ چشم) بر آنان وارد می شوند.

14. اوصاف زاهدان

فقال: یا رب! من هؤلاء الزاهدون الذین وصفتهم؟
قال: الزاهد هو الذی لیس له بیت یخرب فیغتم لخرابه و لا له ولد یموت فیحزن لموته و لا له شی ء یذهب فیحزن لذهابه و لا یعرفه انسان لیشغله عن الله طرفة عین لا له ثوب لین.
یا أحمد! ان وجوه الزاهدین مصفرة من تعب اللیل و صوم النهار و ألسنتهم کلال إلا من ذکر الله تعالی. قلوبهم فی صدورهم مطعونة من کثرة صمتهم. قد أعطوا المجهود فی أنفسهم لا من خوف نار و لا من شوق جنة. و لکن ینظرون فی ملکوت السماوات و الأرض فیعلمون أن الله سبحانه أهل للعبادة.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد: خداوندا! این زاهدان که توصیفشان کردی چه کسانی هستند؟
فرمود: زاهد آن کسی است که خانه ای ندارد که اگر خراب شد، غم بخورد. فرزندی نداری که اگر مرد، محزون شود و هیچ چیز ندارد که اگر از دست رفت، غصه بخورد(19)و هیچکس را نمی شناسد که او را لحظه ای از یاد خدا غافل کند.(20)غذای اضافی ندارد که از او بطلبند و لباس نرم نمی پوشد.(21)
ای احمد! چهره اهل زهد، از شب زنده داری و روزه، زرد و زبان آنها از شدت ذکر خداوند، خسته شده است. قلبهاشان در سینه هایشان، از مداومت سکوت، مجروح شده است.
آنان هر چه در توان دارند (در عبادت) کوشش می کنند ولی نه به خاطر ترس از جهنم یا شوق بهشت، بلکه در ملکوت آسمان و زمین می نگرند و می یابند که خداوند سبحان شایسته عبادت است.(22)

15. زاهدان امت پیامبر و بنی اسرائیل

قال: یا رب! أی الزهاد أکثرأ زهاد أمتی أم زهاد بنی اسرائیل؟
قال: ان زهاد بنی اسرائیل من زهاد امتک کشعرة سوداء فی بقرة بیضاء.
فقال: یا رب! و کیف ذلک و عدد بنی اسرائیل أکثر؟
قال: لأنهم شکوا بعد الیقین و جحدوا بعد الاقرار.
قال النبی صلی الله علیه و آله : فحمدت الله تعالی و شکرته و دعوت لهم بالحفظ و الرحمة و سائر الخیرات.
پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: خداوندا! آیا زاهدان امت من بیشترند یا زهاد بنی اسرائیل؟
فرمود: مقدار زاهدان بنی اسرائیل در مقام مقایسه با زهاد امت تو، به اندازه یک موی سیاه در بدن یک گاو سفید است.
عرض کرد: چگونه چنین است در حالی که تعداد بنی اسرائیل بیشتر از تعداد امت من است؟
فرمود: چون آنها پس از یقین، شک کردند و بعد از اقرار به حقیقت، آن را انکار کردند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: من شکر و حمد خدای تعالی را بجا آوردم و دعا کردم که خداوند آنها را حفظ و رحمت فرماید و سایر خیرات را بر آنان نازل کند.