حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

5. عوامل تقرب به پروردگار

فقال: یا رب! دلنی علی عمل أتقرب به ألیک.
قال: اجعل لیلک نهارا و نهارک لیلا.
قال: یا رب! کیف ذلک؟
قال: اجعل نومک صلاة و طعامک الجوع.
یا أحمد! و عزتی و جلالی ما من عبد ضمن لی بأربع خصال الا أدخلته الجنة، یطوی لسانه فلا یفتحه الا بما یعنیه و یحفظ قلبه من الوسواس و یحفظ علمی و نظری الیه و یکون قرة عینیه الجوع.
پیامبرصلی الله علیه و آله عرض کرد: خداوندا! مرا راهنمایی کن که با چه کاری به تو تقرب جویم؟
خداوند فرمود: شب خود را روز و روز خود را شب قرار بده.
عرض کرد: چگونه چنین کنم؟
فرمود: خوابت را نماز و غذایت را گرسنگی(11) قرار بده.
ای احمد! به عزت و جلالم سوگند که هر بنده ای که چهار صفت را برای من ضمانت کند، من نیز او را به بهشت وارد می کنم. زبانش را در کام بپیچد و حرف نزند مگر آنکه سخن برای او مفید و ثمر بخش باشد. قلب خود را از وسوسه های اهریمنی حفظ کند. همواره بیاندیشد که من به او آگاه و بر کارهایش ناظر هستم. و گرسنگی، نور چشمانش باشد (گرسنگی را دوست بدارد).(12)

6. گرسنگی و سکوت، خلوت و سجود

یا أحمد! لو ذقت حلاوة الجوع و الصمت و الخلوة و ما ورثوا منها.
قال: یا رب! ما میراث الجوع؟
قال: الحکمة و حفظ القلب و التقرب الی و الحزن الدائم و خفة المؤنة بین الناس و قول الحق و لا یبالی عاش بیسر ام بعسر.
ای احمد! ای کاش می دانستی که گرسنگی و سکوت و تنهایی چه لذت و آثاری دارند!
عرض کرد: خداوندا! گرسنگی چه اثراتی دارد؟
فرمود: حکمت، حفظ قلب، تقرب به من، حزن همیشگی، کم خرج بودن بین مردم، حق گویی، بی اعتنایی به سخن یا آسانی زندگی.
یا أحمد! هل تدری بأی وقت یتقرب العبد الی؟
قال: لا یا رب.
قال: اذا کان جائعا أو ساجداً.
ای احمد! آیا می دانی چه هنگامی بنده به من نزدیک می شود؟
عرض کرد: خیر، ای پروردگار من!
فرمود: وقتی که گرسنه یا در حال سجده باشد.

7. تعجب از سه گروه

یا أحمد! عجبت من ثلاثة عبید؛ عبد دخل فی الصلاة و هو یعلم الی من یرفع یدیه و قدام من هو و هو ینعس. و عجبت من عبد له قوت یوم من الحشیش أو غیره و هو یهتم لغد و عجبت من عبد لا یدری أنی راض عنه أو ساخط علیه و هو یضحک.
ای احمد از سه بنده خود تعجب می کنم: بنده ای که به نماز ایستاده و می داند که دستهای خود را به جانب چه کسی دراز کرده و در پیشگاه چه کسی ایستاده و در عین حال خواب آلود است. و تعجب می کنم از بنده ای که روزی امروز خود را از سبزی مختصری دارد ولی برای فردایش به فکر فرو رفته است. و تعجب می کنم از بنده ای که نمی داند آیا من از او راضی هستم یا بر او غضبناکم، ولی خندان است.(13)