حدیث معراج

سید محمد رضا غیاثی کرمانی‏

3. پارساترین مردمان

یا أحمد! ان أحببت أن تکون أورع الناس فازهد فی الدنیا وارغب فی الآخرة.
فقال: یا الهی! کیف أزهد فی الدنیا؟
فقال: خذ من الدنیا حفنا من الطعام و الشراب و اللباس و لا تدخر لغد و دم علی ذکری.
فقال: یا رب! کیف أدوم علی ذکرک؟
فقال: بالخلوة عن الناس و بغضک الحلو و الحامض و فراغ بطنک و بیتک من الدنیا.
ای احمد! اگر دوست داری که پارساترین مردمان باشی، نسبت به دنیا زهد پیشه کند و نسبت به آخرت رغبت داشته باش.
پیامبر،صلی الله علیه و آله گفت: خداوندا! چگونه نسبت به دنیا زهد بورزم؟
خداوند فرمود: از خوراک و آشامیدنی و پوشاک دنیا به اندازه خیلی کم (دو کف دست) استفاده کن و برای فردا چیزی ذخیره مکن(7)و همواره به یاد من باش.
پیامبرصلی الله علیه و آله پرسید: خداوندا! چگونه همواره به یاد تو باشم؟
خداوند فرمود: با دوری از مردم(8) و کینه نسبت به ترش و شیرین(9) و خالی نگه داشتن شکم و خانه از دنیا.

4. دوری از خوی پنجگانه

یا أحمد! احذر أن تکون مثل الصبی اذا نظر الی الأخضر و الأصفر و اذا أعطی شیئاً من الحلو و الحامض اغتر به.
ای احمد! بپرهیز از اینکه مانند بچه باشی که هرگاه به سبز و زرد نظر می افکند، به آنها دل می بندد و یا ترش و شیرین در اختیارش قرار می گیرد، نسبت به آن فریفته می شود.(10)

5. عوامل تقرب به پروردگار

فقال: یا رب! دلنی علی عمل أتقرب به ألیک.
قال: اجعل لیلک نهارا و نهارک لیلا.
قال: یا رب! کیف ذلک؟
قال: اجعل نومک صلاة و طعامک الجوع.
یا أحمد! و عزتی و جلالی ما من عبد ضمن لی بأربع خصال الا أدخلته الجنة، یطوی لسانه فلا یفتحه الا بما یعنیه و یحفظ قلبه من الوسواس و یحفظ علمی و نظری الیه و یکون قرة عینیه الجوع.
پیامبرصلی الله علیه و آله عرض کرد: خداوندا! مرا راهنمایی کن که با چه کاری به تو تقرب جویم؟
خداوند فرمود: شب خود را روز و روز خود را شب قرار بده.
عرض کرد: چگونه چنین کنم؟
فرمود: خوابت را نماز و غذایت را گرسنگی(11) قرار بده.
ای احمد! به عزت و جلالم سوگند که هر بنده ای که چهار صفت را برای من ضمانت کند، من نیز او را به بهشت وارد می کنم. زبانش را در کام بپیچد و حرف نزند مگر آنکه سخن برای او مفید و ثمر بخش باشد. قلب خود را از وسوسه های اهریمنی حفظ کند. همواره بیاندیشد که من به او آگاه و بر کارهایش ناظر هستم. و گرسنگی، نور چشمانش باشد (گرسنگی را دوست بدارد).(12)