فهرست کتاب


دویست داستان از فضایل، مصایب و کرامات حضرت زینب(س)

عباس عزیزی

پیشگفتار

زینب کیست؟
زینب فرزند کیست؟
نام زینب را چه کسی برای او انتخاب کرد؟
جانشین زهرا(س) کیست؟
زینب چه کرد که امام حسین (ع) به احترام او از جا برخاست؟
زینب چه کرد که به این مقامات عالی رسید؟
وقتی زینب فرق شکافته پدرش را دید، چه حالی به او دست داد؟
زینب فراق مادرش را چگونه تحمل کرد؟
وقتی زینب لخته های جگر برادرش را در تشت دید، چه حالی به او دست داد؟
چرا زینب را مادر مصیبت ها خوانده اند؟
قهرمان کربلا کیست؟
وقتی زینب بر فراز تل زینبیه ایستاده بود، چه دید؟
وقتی زینب سی هزار لشکر دشمن را در مقابل دید، چه احساسی داشت؟
زینب چگونه تشنگی خود و کودکان را تحمل کرد؟
زینب چه احساسی داشت وقتی می دید عزیزانش در برابر او کشته می شوند؟
زینب در قتلگاه چه دید؟
زینب چگونه بدن پاره پاره برادر را شناخت؟
زینب وقتی کنار بدن برادر آمد، چه دعایی کرد
زینب، چگونه مصیبت از دست دادن جد، پدر، مادر، برادران، و عزیزانش را تاب آورد؟
زینب چرا سیلی خورد؟
آن هنگام که خیمه ها را به آتش می کشیدند، زینب در چه حالی بود؟
زینب در اسارت چه مصایبی چه مصایبی را تحمل کرد؟
زینب چه احساسی داشت وقتی سر بریده برادر را بر بالای نیزه دید؟
زینب در مجلس یزید چه صحنه هایی را مشاهده کرد؟
زینب در آن مجلس و بعد از آن چه خطبه هایی خواند که کاخ ستم یزیدیان را بر سرشان خراب کرد؟
زینب چرا نماز شب خود را نشسته خواند؟
زینب در کجا و در چه شرایطی وفات یافت؟
در این کتاب، دویست از فضایل، مصایب و کرامات صدیقه صغری حضرت زینب کبری (س) بیان گردیده و در قسمت پایانی اشعار منتخب از شاعران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نقل شده است.
امید است بتوانیم خود را به اوصاف و کمالات آن الگوی ایثار و فداکاری نزدیک کنیم و از خصایل و خصایص آن حضرت بهره وافر بر گیریم و بدانیم که توسل با اخلاص به آن بانوی پاک و مصیبت دیده، بدون پاداش و نتیجه نخواهد ماند.

فصل اول:

فضایل و خصایص زینب کبری (س)